Høyres Fredrik Holm skriver i sitt innlegg i forbindelse med 9. april at han vil på stortinget fordi han er «litt redd» en rødgrønn Regjering ikke vil satse nok på Forsvaret.

Landet trenger ikke politikere som sitter i Halden og er redde eller som bruker den historiske viktige dagen 9.april til avledningsmanøvrer for å dreie fokuset bort fra egen Regjerings manglende prioritering av Forsvaret. Det trengs heller handlekraft og god politikk slik at forsvarsevnen og totalberedskapen kan styrkes fremover.

Som soldat med tjeneste fra inn- og utland har jeg mange veterankolleger som fortsatt tjenestegjør, noen her hjemme og andre i utenlandstjeneste. Når jeg snakker med de er frustrasjonen stor over opplevelse av manglende prioritering av Forsvaret. De beskriver økt privatisering av viktige tjenester, dårlig økonomi, sterk grad av rapportering og byråkrati grunnet målstyring og internfakturering. På toppen av dette kommer pålagte ostehøvelkutt gjennom avbyråkratiseringsreformen til Høyre. Altså er det lite som minner om glansdager etter snart 8 år med Høyre i Regjering.

Arbeiderpartiet vil øke Norges totale forsvarsevne ved å styrke og videreutvikle vårt eget nasjonale forsvar, NATO-alliansen og samarbeid med enkeltallierte. Jeg må også få minne om at Arbeiderpartiets forrige statsminister Jens Stoltenberg nå leder NATO samarbeidet.

Skremselspropagandaen fra Holm om en vraking av NATO-alliansen med en Regjering ledet av Arbeiderpartiet bør overlates til «løse kanoner».

Jeg er enig med Fredrik Holm i at holdningen til forsvar og internasjonal sikkerhet bør være med i vurderingen når det i år skal stemmes, men det er nå på tide å gi noen andre enn Høyre styringen!