Aldri mer 9. april og i nå som vi har levd såpass lenge i såkalt dyp fred, fremstår muligheten for krig omtrent like sannsynlig som da Gunnar Knudsen leverte sin berømte værmelding i februar 1914.

Samtidig får vi i disse dager rapporter om russiske lastebiler med militært materiell på vei til Ukraina. Dette skjer 7 år etter at Russland annekterte et annet lands territorium. En slik åpenbar krenkelse av et annet lands suverenitet gjør fortsatt litt vondt i magen min.

Vi har det siste halve året sett en relativt langvarig høyintensitetskrig mellom to nasjonalstater i Kaukasus. Dette er ikke vanlig. Det er litt nytt for oss.

Dette skjer samtidig som vi i Norge (og Vest Europa) er i ferd med å glemme hva en konflikt på liv og død er. Vi har noen få tidsvitner igjen, men de er i ferd med å falle fra. Dette KAN være en medvirkende årsak til at vi ikke helt tror på det som skjer i Ukraina og Kaukasus. Dette er livsfarlig, men heldigvis er det viktige allierte som klarer å handle ut i fra det utenkelige.

Frankrike endrer sin doktrine og skal nå planlegge for mer «gammeldags» krig hvor en av gruppene skal se på samfunnets evne til å håndtere store tap. Det sier litt om tankegangen.

Nå tror ikke jeg Norge blir dratt inn i en krig med det første, men jeg har aldri utelukket det. I 2021 utelukker jeg det enda mindre enn i 2011.

Dette er en av de viktigste grunnene til at jeg vil representere Høyre på Stortinget. Jeg er litt redd for en rødgrønn regjering med støtte av partiet som på bunnen er i mot krig uansett (Rødt) eller et parti som ikke bryr seg om forsvarspolitikk i det hele tatt. (MdG).

I den regjeringen vil det være to sentrale partiet som er i mot det internasjonale samarbeidet Norge er en del av nå. Sp tror vi kan få til bedre avtaler både her og der og SV vil bytte ut NATO med en tenkt Nordisk milltær allianse. Dette er en fullstendig utopisk tanke og et eksperiment som bør skrinlegges sporenstreks.

Vi har mye å hente på et tett nordisk militært samarbeid, men det kommer i tillegg til NATO. Norden alene vil også bli for små dersom noen med muskler mener alvor.

På Latin heter det: «Si vis pacem, para bellum» - «Hvis du vil ha fred, forbered deg på krig». Det skal Norge gjøre, sammen med gode allierte.

Høyre har gjort mye for Forsvaret og skal følge NATOS oppfordring om å bruke 2% av BNP på forsvar. Det er fortsatt mye igjen som skal gjøres og vi er ikke fornøyde. Vi et krystallklare må NATO-samarbeidet, vi følger opp investeringer i kampfly, og legger opp til flere tusen flere årsverk og vernepliktige fremover.

Høyre er det partiet som hyppigst og på en seriøs måte diskuterer forsvaret med utgangspunkt i verden slik den er og ikke slik vi ønsker den skal være. I internasjonal sikkerhetspolitikk er det ikke rom for ønsketenkning.

Holdningen til forsvar og internasjonal sikkerhet bør være med i vurderingen når du skal legge stemmen i urnen i år. Høyres holdning og politikk her bør veie tungt i denne vurderingen."