Visjonen om Os-prosjektet forblir trolig bare en drøm. Etter massive protester, en haug med innspill og innsigelser, framstår prosjektet mer som en framtidsdrøm enn et prosjekt med rot i virkeligheten. En får håpe at det nå er politisk flertall for å avslutte Os-prosjektet, og finne nye og andre måter å utvikle byen på.

SV har flere ganger fremmet forslag om å beholde og videreutvikle Os og Rødsberg skole. En får håpe at det nå er politisk flertall for å legge dette til grunn i den videre planleggingen av skolene i sentrum. En basishall kan godt inkluderes i dette arbeidet. Idrettshallen kan legges til Porsnes. Tistedalshallen kan bygges ut for å dekke behovet for økt hallkapasitet før idrettshallen på Porsnes står ferdig.

Tiden er også moden for å ta inn over seg driften av skolene i Halden. Dersom økonomiplanen til Høyre, V, SP og KrF blir «virkelighet», vil sektor undervisning få 1,1 millioner kroner mindre i 2020 enn i 2019. Visjonen til disse partiene er vi skal ha en best mulig skole. Virkeligheten blir nye kutt og nedskjæringer i 2020. Det er nå på tide at disse partiene oppdager forskjellen mellom visjon og virkelighet.