Annonsørinnhold fra Halden Kommune

Hva er dette?
 

Nå søker de råd fra haldenserne: – Hva vil vi med festningen?

Fredriksten Festning som internasjonal kulturarena. Det er målet. Og for å komme dit, ber kommunen og Forsvarsbygg haldenserne om hjelp.

Annonsørinnhold fra

– Det er noe spesielt med haldenserne og festningen. Det er innebygd, det sitter i ryggraden. Vi er stolte av festningen vår, sier Magne Rannestad.

Han er kommandant på festningen. Det vil si: guidesjef, bookingansvarlig, arenautvikler og alt i mellom der. 

Fredriksten Festning, med sin dramatiske og blodige historie, er et kjent landemerke i Halden by. Den har gått fra å være arena for kamper, forsvar og avstraffelser på 1700-tallet til å være en arena for allsang, sykkelritt, opera, bilutstillinger og markeder i vår tid - for å nevne noe. 

Nå skal festningen få enda mer liv, forhåpentligvis. Det er her Halden kommune ber haldenserne om råd. 

Svar på spørreundersøkelsen om Fredriksten Festning HER!

Store arealer: Nedenfor festningsmurene, men innenfor borgerskansen, er det store områder som sjeldent, eller aldri, brukes til noe. Her er det stort potensial for aktivitet, mener både Gunnar Thon Lossius, Magne Rannestad og Jens-Petter Berget. 

Ønsker idémyldring uten grenser

Vi ble med på en befaring på festningen sammen med kommandant Rannestad, konsulent Gunnar Thon Lossius og Jens-Petter Berget fra Halden kommune. 

– Grunnen til at vi spør folket er todelt. For det første vet vi at folk er glade i festningen, og vi vil at de skal fortsette å ha et eierforhold til den og alt som skjer her. Den andre grunnen er at det kan komme masse gode idéer vi ikke har tenkt på selv, smiler Rannestad og legger til:

– Det er jo for dumt å tenke at vi sitter på alle svarene selv. 

 Vi skal favne bredt og se på alle muligheter som finnes.

Kommunen ønsker nå, i samarbeid med Forsvarsbygg, å tenke nytt om festningen. I den anledning er konsulenten Gunnar Thon Lossius hentet inn. Han har tidligere jobbet med store kulturarenaer som blant annet Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand. Nå bor han i Fredrikstad, men har for tiden hodet sitt i Halden. Han ser optimistisk på festningens fremtid som internasjonal kulturarena. 

– Det vi gjør nå er å gjennomføre en mulighetsstudie for å meisle ut målsettinger for bruk av Fredriksten festning. Vi ser også på hvilke miljøer og interessenter i Halden som kan tenkes å bidra aktivt til utviklingen av festningen som kulturarena. Begrepet kulturarena brukes i denne sammenheng svært vidt, og rommer blant annet kulturarrangement, museum, kulturvern, turisme, rekreasjon, idrett, næringsvirksomhet og gode opplevelser generelt, sier han og runder av med:

– Vi skal favne bredt og se på alle muligheter som finnes. Vi håper at haldenserne bidrar med idéer til hva man bør gjøre på festningen.

Svar på spørreundersøkelsen om Fredriksten Festning HER!

Befaring: Lossius blir vist rundt på festningen på kyndig vis av Magne Rannestad. Det er enorme arealer på festningen som aldri brukes eller står tomt.

Stort potensial i eksisterende bygninger

Siden festningen er fredet er det en del begrensninger med tanke på å endre det ytre bildet av festningen. 

– Men det er enormt potensial i bygningene her. Vi har masse bygg som står tomme, som vi skulle ønske det var aktivitet i, forteller de tre.

Her er det bare fantasien som setter grenser. Håpet er at festningen i fremtiden kan være et sted med mye aktivitet året rundt som bidrar til arbeidsplasser og gjør festningen til en attraktiv kulturarena. 

– Vi er i full gang med planleggingen av fibernett i området slik at man har mulighet til både åpent og lukket nettverk. Det gjør det enklere å drive her, blant annet med tanke på bankterminaler, skyter Rannestad inn. 

 

Får ny strømforsyning

Festningen har allerede en rekke arrangementer vi kjenner godt til, som blant annet allsang, opera, konserter, bilutstillinger og sykkelritt. Behovet for bedre strømforsyning har meldt seg, og er snart på plass.

– På Place d´Armes og Stevnesletta etablerer vi nå en 400 volts strømforsyning. Det bruker vi 4 millioner kroner på, og det vil minke både støy og forurensning. Man trenger ikke lenger stole på et drøss aggregater, forteller Rannestad fornøyd.  

Svar på spørreundersøkelsen om Fredriksten Festning HER!

Del artikkelen på Facebook