Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Vi gir mennesker mulighet til arbeid og vekst

Annonse fra Halden Arbeid og Vekst

Motorsagen jobber iherdig så sagflisen spruter rundt Christoffer Kolberg. Gresstrimmeren styres med stå hånd av Per Utsi, som fjerner ugress langs veikanten. Når gjengen fra Halden Arbeid og Vekst er på jobb, er det alltid god stemning.

Halden Arbeid og Vekst er en arbeids- og inkluderingsbedrift, eid av Halden Kommune. Hovedformålet med bedriften er å bistå mennesker som har behov for bistand til å komme tilbake til arbeid eller aktivitet.

– Hovedformålet er todelt. Vi bistår arbeidssøkere med å finne ordinær jobb, og vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA). Det vi tilbyr internt hos oss skal være ordinært arbeid med ordentlige arbeidsoppgaver slik at våre tiltaksansatte føler seg verdsatt og satt pris på, sier Per Kristian Dahl, avdelingsleder for drift.

Dahl er én av 30 faste ansatte som bistår arbeidssøkere på veien mot arbeid eller tilbyr varig arbeid. Du vil få karriereveiledning, støtte til å skrive søknader, utarbeidelse av CV og annen bistand basert på dine ønsker og behov.

Det er en kjent faktor at arbeid øker selvfølelsen og bedrer fysisk og psykisk helse. Alle har behov for å føle seg nyttig og til å lære og utvikle seg. Er man en del av et arbeidsmiljø får man glede i hverdagen samt en identitet.

– De aller fleste kan bidra med noe. Hovedmålsettingen er livskvalitet, og én av forutsetningene for å få dette kan være arbeid. På en arbeidsplass treffer du også andre mennesker og får et sosialt nettverk, som bidrar til en bedre hverdag, fortsetter Dahl. 

Arbeidsglede i skogen! Vegard Solvang, Marius Bråten og Per Utsi (bak f.v), Christoffer Kolberg og Harald Wille (foran f.v)

Varierte arbeidsoppgaver

Halden Arbeid og Vekst tilbyr karriereveiledning og bistand på vei mot arbeidslivet. Veilederne hjelper deg slik du blir kjent med dine muligheter i forhold til arbeid og utdanning. Grunnlaget for hvilken jobb du kan mestre er basert på erfaring, utdannelse, egenskaper og forutsetninger.

I dag har VTA totalt 55 plasser. Dahl er fornøyd med at de har fått 8 flere plasser siden fjoråret. I Halden er det venteliste, og Dahl forteller at de aller fleste som er tilknyttet VTA blir til de går av med alderspensjon.

– Det er et meget positivt tiltak, og det er svært sjelden noen slutter. Om det er tilfellet så skyldes det at noen flytter eller alvorlig sykdom, forklarer Dahl. Han legger til at de har veldig lite sykefravær og at de ansatte er flinke til å komme på jobb, hvor de trives meget godt. De ansatte er i alderen 20-60 år.

Oppgavene som utføres inkluderer oppdrag utendørs. Det kan være trefelling, snørydding, strøing, klipping av gress, hekketrimming og opprydding av løv og kvist.

Det er veldig mange oppdrag innen trefelling, som har høye sikkerhetskrav. Alle arbeidsledere har vært på trefellingskurs, og er godt kurset med tanke på regelverk og sikring. På oppdragene er det en godkjent arbeidsleder, med fullført kurs, som klatrer i treet. De øvrige ansatte tar seg av øvrige arbeidsoppgaver. 

Halden Arbeid og Vekst har et godt samarbeid med arbeidsgivere rundt om i Halden og omegn. De påtar seg oppdrag fra både bedrifter og private.

– Vi har vaktmesteroppdrag på flere samlokaliserte boliger, hvor vi klipper plen og trimmer hekker. Om vinteren er det ofte snørydding og strøing, sier Dahl.

Andre tjenester som utføres er catering og kantinedrift, salg av ved, bilpleie, gjenbruk (Miljøstasjonen), transport, pakking og montering, makulering og gravering.

Tiltaksansatte i Halden er også ansvarlig for Rød Herregård. Her er det en gruppe som sørger for parkanlegget; luking, gressklipping og beskjæring av trær og allé. 

Arbeid er viktig for oss

Pablo Picasso

Travel arbeidsdag hvor alle har full fokus på sine oppgaver

VTA ansatte og ikke minst øvrige tiltaksdeltagerne blir satt pris på av befolkningen i Halden. Dahl forteller at de stadig får positive tilbakemeldinger om arbeidet som blir utført av de ansatte. 

– Mange synes det er et positivt innslag i bybildet, og at våre ansatte gjør en god innsats, smiler han.

Halden Arbeid og Vekst er også sertifisert EQUASS, et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandøren i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

Halden Arbeid og Vekst er også en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv). 

Halden Arbeid og Vekst lever opp til mottoet sitt: Vi gir mennesker muligheter til arbeid og vekst! 

Produkter og tjenester

• Catering og kantinedrift
• Bilpleie
• Gjenbruk (Miljøhuset)
• Utemiljø (trefelling, snørydding, strøing, gressklipping og opprydding av løv og kvist)
• Pakking og montering
• Transport
• Makulering
• Utleie av diverse utstyr til arrangementer
• Vedsalg
• Gravering

Halden Arbeid og Vekst

• Halden Arbeid og Vekst AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift, eid av Halden Kommune.
• Hovedformålet med bedriften er å bistå mennesker som har behov for hjelp til å komme tilbake til arbeid eller aktivitet.
• Vi har 50 års erfaring og dyktige medarbeidere med kunnskap på et svært bredt arbeidsfelt.
• Vi er sertifisert i EQUASS og Inkluderende Arbeidsliv (IA)-bedrift.

Redaksjonen i Halden Arbeiderblad har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet