Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Den perfekte sag for byggebransjen

Annonse fra Ernex AS

Det var en gang en norsk bygningssnekker ved navn Arne Gjerde. På 1950-tallet utviklet han verdens første bygningssag med svingskive. Produktet er videreutviklet og har i dag et komplett program av tilleggsutstyr som tilfredsstiller de profesjonelle krav til en bygningssag. Gjerde så nok ikke for seg viktigheten av sagen hans den gang for snart 70 år siden.

Adresse
Bjørnstadgata 7, 1792 Tistedal

Åpningstider
Mandag – fredag: 07:00 – 15:30

– Arne Gjerde fant opp en sag som man kunne skjære med i alle stillinger og dermed stå og jobbe på samme sted. I dag er Ernex AS Skandinavias ledende produsent av bygningssager – som naturligvis bærer navnet Gjerdesagen, sier Yngvar Karlsen. Han er daglig leder og majoritetseier av Ernex AS.

Vi må altså helt tilbake til 1950-tallet, og til Jevnaker hvor snekkeren Arne Gjerde utviklet verdens første bygningssag med svingskive. Siden den gang er det solgt mer enn 350 000 sager. Nå er produksjonen flyttet til Tistedal i Halden og det er Ernex AS som er ansvarlig for at den legendariske sagen lever i beste velgående.

– Jeg kjøpte Ernex i 2006. Året etter solgte jeg 35 prosent til Odd Hammerstrøm, som dessverre døde i 2009. Nå har hans søster tatt over hans andel, forteller Karlsen.

Ernex har utviklet et komplett program av tilleggsutstyr som tilfredsstiller de profesjonelle krav til en bygningssag. Hvert år produseres det 900 enheter, hvorav 600 selges i Norge via de største byggevarekjedene. Karlsen forteller at de også selger til Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. 

Rune Fredriksen i fabrikken i Tistedal (Foto: Svein Hansen)

25 års levetid

Bedriften er nærmest selvforsynt med deler til Gjerdesagene. De håndterer selv pulverlakkering, stansing, sveising, fresing og bøy og knekk.

– Fordelen er at vi har full kontroll på kvaliteten av sagene. Det er meget viktig for oss, siden Gjerdesagen er av meget høy kvalitet. Den har en holdbarhet på 15-25 år, sier Karlsen. Han forteller at det får telefoner fra kunder som lurer på om de har reservedeler til sagen.

– Jammen den sagen er jo 25 år gammel sier jeg da. Kunden forklarer at de ikke ønsker å bytte sag, for de er så fornøyd med den de har. Samt at den er like bra, smiler Karlsen. 

Skapt av fagmann for fagfolk!

Bygningssnekkeren Arne Gjerde

Rune Fredriksen viser frem den nye fiberlasermaskinen (Foto: Svein Hansen)

I 2017 ankom en ny fiberlaser fra Mazek til fabrikken i Halden. Den produserer laserskjærte detaljer til Gjerdesagene. Det er den første av sitt slag i Østfold og kan skjære i mye mer enn stål og rustfritt. Den håndterer også kobber og messing. – Skjæreresultatet er imponerende, og nå kan vi fremstille emner med 0,1 mm nøyaktighet. Her er det skarpe hjørner og et minimum av varmepåvirkning under høyproduktiv laserskjæring.

Ernex tilbyr maskineringssenter for boring, gjenging og exsenterpresser, automastanse, sveiserroboter, CNC-styrte dreiebenker og pulverlakkering.

Fokus har hittil vært på lokalmarkedet. Nå er maskinparken såpass omfattende at Ernex har rettet blikket mot utvidelse av kundegrunnlaget. Det gjelder både geografisk og i antall.

De 20 ansatte har nok å gjøre fremover. Alt takket være en snekker på 1950-tallet! 

Gjerdesagen

Det var den norske bygningssnekkeren Arne Gjerde som i sin tid utviklet verdens første bygningssag med svingskive.

Med sin bakgrunn i bransjen så Arne Gjerde et klart behov for bedre og mer effektive hjelpemidler. Han kombinerte de på den tiden kjente prinsipper fra eksisterende bygningssager, med den revolusjonerende bruk av svingskive og kuleleddarm. Produktet ble etterhvert så kjent at i dag er en bygningssag synonym med «Gjerdesagen®». Fra den spede begynnelsen i 1950 frem til i dag, er det solgt mere enn 350 000 sager.

I løpet av disse årene er det utviklet et komplett program av tilleggsutstyr som tilfredsstiller de profesjonelle krav til en bygningssag. Til tross for at sagene har vært forbedret i årenes løp, er basis-konseptet fremdeles det samme. I dag blir sagene eksportert til ca. 10 land og i et stadig større antall. Dette er et bevis på, at for tusener av profesjonelle bygningsfolk finnes kun ett alternativ som dekker de aller fleste behov.

Det unike Gjerdekonseptet
Hemmeligheten bak Gjerdesagens store framgang finnes i det unike konseptet. Man har justeringsmuligheter for alle typer arbeid. Uansett hvordan man snur og/eller krenger sagbladet er løftearmen alltid på samme side av bordet. Svingskiven kan dreies fra 0-135° og sagbladet krenges inntil 45° – samtidig! Omstillingen er enkel og man er raskt i gang igjen. Dette innebærer at man har fått en universal maskin som enkelt kan utføre vanskelige sage-, kappe- og gjæringsarbeider.

Ernex AS

• Ernex AS er Skandinavias ledende produsent av bygningssager – Gjerdesagen®.

• Sagen ble utviklet på 50-tallet og har vært produsert i Norge siden den gangen. Allerede på et tidlig tidspunkt ble sagen eksportert til flere land og endog lisensprodusert i utlandet en kort tid. I dag eksporterer Ernex AS til alle Skandinaviske land og flere land i Europa.

• I Norge er produktet blitt så kjent at merkenavnet Gjerde nærmest er blitt et synonym med bygningssager.

• Sagen har mange navn som kappsag, klyvsag, gjærsag, splittsag, byggsag, bygningsag osv.

• Enhver fagmann har et forhold til dette verktøyet og med en levetid på over 20 år, representerer derfor Gjerdesagen® høy verdi for våre kunder, samtidig som den uttrykker vår totale kompetanse, ærlighet og holdninger.

• Våre kunder kan være trygge på at de investerer riktig når de velger den.

• Produktutvikling foregår kontinuerlig, men hjertet i produktet, det såkalte Gjerdekonseptet, vil bestå.

Redaksjonen i Halden Arbeiderblad har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet