Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

En lokal bedrift med fokus på kvalitet og ansatte

Annonse fra Øst AS

Øst AS er stolt av sin lokale tilhørighet, kvalitetsarbeidet de utfører, eierskapsfølelse og sin egen vekst. Den største grunnen til utviklingen: De dyktige og serviceinnstilte medarbeiderne!

Adresse
Svinesundveien 334, 1788 Halden

– Vi er en lokal forankret byggeentreprenør, som har hatt en meget sterk vekst siden 2014, både i omsetning og antall medarbeidere. Det er de ansatte vi kan takke for dette, smiler Bård Degnes.

Haldenseren er daglig leder i Øst AS, et selskap som så dagens lys i 1986. Den gang het det riktignok J.E. Østensvig, oppkalt etter grunnlegger Jan Erik Østensvig. I 2010 gikk GG Gruppen inn som majoritetseier og navnet ble endret til Øst AS. I november 2015 ble det en omstrukturering på eiersiden, GG Gruppen solgte 80 prosent av Leif Grimsrud (LG AS) til Veidekke. LG AS kjøpte samtidig 100 prosent av Øst AS som datterselskap. 

Degnes er stolt av sine 43 ansatte, og roser samholdet, kunnskapen og innsatsen deres.

– Alle har et utrolig godt eierskap til bedriften og faget de utøver. Vi ønsker å skape et fellesskap hvor folk trives og har det bra. Det sterke engasjementet bidrar til god drift i prosjektene, sier Degnes . Han legger til at det er ikke bare innad i selskapet at det gode samholdet merkes. Det er hyggelig når byggherrer, leverandører og entreprenørene vi samarbeider med kommer med positive kommenterer om oss og våre ansatte. Det gjelder både kvaliteten på arbeidet vi utfører og måten vi opptrer på. Slike tilbakemeldinger gir trygghet for fremtiden.  

Bård Degernes, daglig leder i Øst AS, er å finne både på kontoret og ute på byggeplassene (Foto: Svein Hansen)

Kjerneverdier gir gode resultater

Øst AS er en bygg entreprenør med nedslagsområde i Østfold, søndre del av Akershus og nordre del av Bohuslän i Sverige. Virksomheten består av tre fokusområder. Egenregiprosjekter, større prosjekter for offentlig og privat virksomhet og serviceoppdrag for offentlige og private.

Egenregiprosjektene er det datterselskapet Øst Boligprosjekt AS som står for. Øst BP AS kjøper ferdig regulerte tomtefelt, utvikler, bygger og selger boliger til privatkunder. Øst AS fungerer som en totalentreprenør på disse prosjektene, som utgjør en tredjedel av omsetningen. Vi er nå i gang med egenregiprosjekter bolig både på Brattås og Kongefaret. Vi har også kjøpt to nye tomtefelt som er i planleggingsfasen. Grinda II er et av disse. Her skal vi bygge 11 små selveierleiligheter. Her henvender vi oss i utgangsgangspunktet til førstegangskjøpere; ungdom som får mulighet til å kjøpe en rimelig selveierleilighet som vil bli billigere enn å leie. Vi har stor tro på det konseptet!

Vi har vokst mest på større prosjekter for offentlige og private de siste årene og er veldig fornøyd med det. Det er nå mange spennende prosjekter som er i utførelsesfasen. Vi oppfører et stort kontorbygg i Moss, rehabiliterer og bygger om gammel fabrikkbygning i Moss til kontorer, utfører betongarbeider på Moss Stasjon, bygger om kjøpesenter i Sarpsborg, utfører tilbygg på fabrikk på Øra i Fredrikstad, bygger omsorgsboliger i Rakkestad og som bildet viser rehabiliterer Busterudgata Vest BRL i Halden. I tillegg har vi nettopp ferdigstilt 12 hytter i Strømstad.

Vi har også diverse serviceoppdrag. Det er alt fra garasjeplater for private til oppdrag for industri.

– Disse tre fokusområdene er en del av strategien i selskapet og som vi skal jobbe videre med. Du kan vel si at det er våre tre bein å stå på, sier Degnes.

For de ansatte er det travle dager, med mye og gjøre, så mye at vi har over 30 innleide fagarbeidere i tillegg til våre egne. 

Stian Skammelsrud, Claes Samre, Fredrik Sandmann, Marius Jensen og Bård Degnes (fra venstre) hos Øst AS

Kvalitet i fokus

Degnes håper at selskapets vekst og anseelse som en trygg aktør på markedet, både hos kunder og leverandører, skyldes kjerneverdiene Øst AS står for.

– Vi setter kvalitet i fokus, og skal være kjent for å levere meget god kvalitet. Vi ønsker også å oppfattes som en seriøs og profesjonell aktør, hvor våre ansatte opptrer enhetlig, høflig og serviceinnstilte, sier han.

Vi ønsker også å fremstå som løsningorienterte, og på denne måten knytte til oss langsiktige partnere. Vekst vil generere utviklingsmuligheter, både for selskapet og de ansatte- som vil tilegne seg ny kunnskap og erfaring.

– Det er sterk konkurranse i markedet og kamp om jobbene, men vi ser at flere og flere kunder og leverandører oppdager oss og det er veldig gledelig at mange kommer tilbake til oss. Vi ønsker å levere et produkt og en opplevelse som gjør at kundene føler seg trygge på oss. Det gjelder i hele byggeprosessen, forteller Degnes. 

Øst AS har tatt et stort steg mot nye høyder

Øst AS er også stolte av lærlingene sine, som de har fem av i dag. For Degnes er de en av grunnpilarene i selskapet, og de er blitt en viktig ressurs: Vi har tre lærlinger i betongfaget og to i tømrerfaget. Vi ønsket også èn til i tømrerfaget denne våren, men det har vi ikke lyktes med. Etterspørselen etter lærlinger er mye større enn det antall elever som utdanner seg den veien. Det er kamp om hver enkelt. Bransjen har mye å gjøre og mange med oss ønsker å satse på lærlinger for å sikre fremtidig rekruttering. Det bør og må opprettes flere skoleplasser innen bygg og anlegg, slik at det blir bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. Det må tenkes langsiktig; bransjen må ta sitt ansvar for rekruttering, men det må også legges til rette fra myndighetene for fremtidig kapasitet til en bransje som alltid vil ha behov for dyktige håndverkere.

Haldenseren er glad for at Øst AS har fått et godt og etablert navn i nærmiljøet. Han understreker også at befolkningen i Halden er flinke til å støtte det lokale næringslivet, uansett hvilke varer som tilbys.

– I Halden er det mange patrioter, som er glad i og stolte av byen sin. De handler gjerne lokalt og bruker lokale aktører. Og det er vi jo godt fornøyd med, sier Degnes med et smil.

Med tre bein godt forankret i sine kjerneverdier, og med en rekke oppdrag på timeplanen, vil Øst AS forbli godt forankret i lokalmiljøet i mange år fremover. Det er både befolkningen og de ansatte svært fornøyd med! 

Øst AS

• Øst AS er en lokal forankret byggentreprenør i Halden, med nedslagsområde i Østfold, søndre del av Akershus samt nordre Bohuslän.

• 43 ansatte: 11 ledere, 28 fagarbeidere innen fagene betong, tømmer, mur/ flis og maling og 5 lærlinger

• Selskapet er en solid bedrift med sunn økonomi.

• Øst Boligprosjekt AS er et heleid datterselskap av Øst AS. Øst BP kjøper ferdig regulerte tomtefelt i Halden, utvikler, bygger og selger boliger til privatkunder.

• Vi ønsker å være en foretrukken aktør som samarbeidspartnere har lyst til å jobbe sammen med, prosjekt etter prosjekt.

• Våre kjerneverdier: Kvalitet i fokus, seriøs og ærlig, løsningsorientert for kunde og leverandør, eierskap og tilstedeværelse, inkluderende arbeidsform og lønnsom vekst. 

Redaksjonen i Halden Arbeiderblad har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet