1. desember 2021 publiserte miljødirektoratet et varsel fra svenske myndigheter om planene for et havbasert vindkraftverk langs svenskekysten. Prosjektet kalles Vindpark Vidar og vil ligge ca. 36 km fra Hvaler, med umiddelbar nærhet til flere naturreservater både i Norge og Sverige. Planene omfatter fra 66 til 99 vindturbiner med en høyde på 260-340 meter.

Det varsles at planene kan ha grenseoverskridende virkninger på fugler, marine pattedyr, arter som lever på bunnen nært anlegget, men også sjøfart og rekreasjonsområder vil rammes av forslaget. (Miljødirektoratet, 2021)

Tall fra Havforskningsinstituttet viser at økosystemet i Indre Skagerrak er under et allerede stort press. I området vindparken skal bygges er det registrert havsule, storjo, gråmåke, lomvi, alke og alkekonge. Flere av disse er regnet som sårbare arter. (Artsdatabanken, 2021) Det er også flere fuglearter som har trekket sitt gjennom turbinområdet.

Vi har ikke bare en klimakrise, men også en naturmangfoldkrise. Hvordan klimakrisen skal kunne forsvares løst ved å bygge ut sårbar natur er vanskelig å forstå.

Vindpark Vidar eies av Zephyr AS. Bak Zephyr står blant andre Østfold Energi AS. Østfold Energi AS eies 50 prosent av Viken og Halden kommune eier 7,67 prosent av dette.

Vi anser det som høyst relevant at vi aktivt bruker vårt eierskap til å gå i dialog med Zephyr, og ikke minst bruke føre var prinsippet slik at vi ikke ødelegger uerstattelige naturområder for fremtiden.

Sara Kristina Langbråten, for styret i Rødt Halden