Det antydes at Halden FrP vil velge eventuelle samarbeidspartnere for neste valgperiode utelukkende basert på Os-saken, og at denne saken nærmest er en brekkstang for å få oppnå noe annet i politikken.

La meg avkrefte dette med det samme.

For Halden FrP er Os-saken viktig, men enda viktigere er å få til en reduksjon av det kommunale skattetrykket som har økt massivt de siste årene. Etablering av et eldreombud og åpning av alle plassene på Bergheim er like viktig.

Eirik Milde kan lese vårt program for å forstå hva som skal til for å få FrPs støtte, fremfor å komme med merkelige konspiratoriske angrep på oss gjennom leserbrev. Det er illefall ikke på denne måten grunnlaget for FrPs støtte skapes.

Halden FrP kommer til å velge samarbeidspartnere med basis i summen av gjennomslag vi kan oppnå ved et samarbeid. Oppnås ikke noe gjennomslag for våre saker vil Halden FrP fortsette i opposisjon. Så enkelt er det. Vår historikk i kommunestyret i Halden dokumenterer dette. Når Halden Høyre i 2016 vedtok å øke eiendomsskatten dramatisk for byens innbyggere gikk vi ut av posisjonssamarbeidet. For oss i FrP er politikken og våre løfter til velgerne viktigere enn posisjonene.