Det skjer onsdag morgen. Da stiftes Halden Næringsutvikling i IFEs lokaler i Os allé.

Vil løfte i flokk

- Dette vil være et synlig bevis på at Haldens næringsliv ønsker å løfte i flokk, og legge 1.3 millioner kroner i potten for fellesskapets beste, sier Tor Frydenberg og Lars Jørgen Olsen. Henholdsvis leder og nestleder i dagens Halden Næringsråd.

- Vi har drevet dette rådet på dugnad i mange år. Jeg har vært leder i de siste åtte årene. Vi har fungert som en paraply for alle bransjeforeningene i Halden. Vi merker at det blir vanskeligere og vanskeligere å drifte næringsrådet på dugnad. Den nye generasjonen næringslivledere prioriterer slike fellesskapsløsninger lavere enn før. Derfor trenger vi å tenke nytt, sier Frydenberg.

Ansetter leder

I praksis betyr det at Halden Næringsutvikling skal ansette en egen leder, som får et styre å forholde seg til. Vedkommende skal profilere næringslivet, opprette ressursgrupper. bygge nettverk rundt knoppskyting, forhindre utflagging og legge forholdene til rette i regionen. Suksessen med «Kunnskap i Sentrum» skal videreføres. Det samme gjelder arbeidet med strategiplanen.

- Vi skal fortsette det fruktbare samarbeidet med næringsavdelingen i kommunen. De er svært positive til denne omorgansieringen, sier Olsen.

Det forberedende arbeidet har foregått i ett år. Sjøsettingen skjer altså på onsdag.

Positive signaler

- Både Fredrikstad og Sarpsborg har gjort det samme tidligere. De har gode erfaringer med å profesjonalisere dette viktige arbeidet. Vi håper å få samme effekt i Halden. Signalene vi har fått hittil er utelukkende positive, sier Frydenberg.

Han har vært en nestor i næringsrådet i mange år. Han blir ikke med videre i den nye organisasjonens styre, men det ønsker Olsen å gjøre.