Vil kjempe for mer til Halden fengsel: – Straff skal virke, ikke bare svi 

I desember skal statsbudsjettet vedtas på Stortinget. Stortingspolitikerne fra Østfold har delte meninger om kuttene som er foreslått fra Halden fengsel.