Det har i flere år blitt advart mot lavere inntekter og økte utgifter for kommunene i fremtiden.

Regjeringens perspektivmeldinger forteller dette i klartekst: «En ny virkelighet krever langsiktighet og bevisste prioriteringer. I årene fremover står Norge overfor både nye og kjente utfordringer. I tiårene som kommer vil det stå færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. Statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye».

Men i de senere år har ingen i Halden lyttet, og dermed har de faste utgiftene i Halden gått opp, ikke ned som de burde ha gjort for å forberede oss på det som kommer.

Men, det har vært en enorm skatteinngang fra det private næringslivet de siste to årene.

22.12.2021 skriver Kommunal Rapport følgende: «Skattefest i Kommune-Norge». For skatteinngangen for kommunesektoren i 2021 var totalt på 236,4 mrd. kroner. Det var hele 16,3 prosent høyere enn i 2020.

Men det stopper ikke der, for i 2022 ble skatteinngangen enormt mye større enn i rekordåret 2021. Kommunal Rapport skrev 19.1.23 dette:

«Økningen for kommunene var 12,7 % og for fylkene 10,2% (i forhold til 2021).»

Et næringsliv på høygir og varslede forhøyede skattesatser på utbytte gjorde at skatteinngangen var historisk høy.

Pengene har strømmet inn.

Men det er mørke skyer i horisonten, og kanskje spesielt for Halden. Fordi finansutgiftene vil fortsette å skyte i været når Os ferdigstilles og det vil mest sannsynlig komme samtidig med en forventet stor skattesvikt, i forhold til hva vi har blitt vane med de senere år.

For ekstremt høye energiutgifter, skatt på kunnskap (5% ekstra arbeidsgiveravgift) og voldsomt forhøyet skattenivå for bransjer som kraft og fisk, vil gjøre at mange bedrifters overskudd mest sannsynlig vil gå radikalt ned.

Da blir det mindre utbytte til eierne og dermed en mye lavere skatteinngang til kommunene. Tror jeg.

Og dette kommer altså samtidig med at finansutgiftene vil fortsette å skyte i været.

Bare fra 2021 til 2022 doblet renteutgiftene i kommunen seg fra 55 til 110 millioner. Og nå vil dette eskalere ytterligere.

I tillegg til det igjen begynner det nå å bli fokus på tilstanden til Rødsberg skole, hvor det ligger en økonomisk latent bombe på flere hundre millioner.

Vi kan håpe at jeg tar feil, ja, jeg også, men dersom det blir slik jeg tror, så vil det fort kunne bli et underskudd på 70-100 millioner i år og/ eller neste år.

På Statens «Robek-skole», i regi av KS, hvor jeg var så heldig å få delta for å lære av noen av Norges beste kommune-økonomer hvordan man skal rette opp en skakk-kjørt kommune, lærte vi viktigheten av å planlegge økonomien for mange år fremover og ikke minst …holde planen.

Noe av det viktigste vi lærte, var at alle investeringer burde føre til lavere utgifter i fremtiden. Ikke høyere. For fremtiden blir tøff, med færre folk i jobb i forhold til de som ikke er i jobb.

Derfor, som «Robek-general» i 8 år, ser jeg nå konturene av at historien kan være i ferd med å gjenta seg.

La oss håpe at jeg tar feil, men hvis jeg har rett vil vi gå noen utrolig tøffe år i møte.

Men denne gangen vil det imidlertid bli enda vanskeligere å rette det hele opp, fordi finansutgiftene har skutt i taket og vil fortsette å stige de neste årene også. Da holder det ikke å få lønnsutgiftene ned for renter og avdrag må betales uansett.

Og dette er noe vi vil måtte betale for alle sammen, spesielt kanskje skoleelevene, da finanskostnadene i skolesektoren selvfølgelig vil måtte belastes nettopp skolene i Halden. Midler til drift vil da gå ytterligere ned.

For den andre store sektoren, helse og omsorg, vil få mer enn nok med sine egne økte kostnader i årene som kommer.

Og jeg tror at de enorme låneopptakene sammen med økt fokus på Rødsberg skole vil gjøre at vi f. eks. ikke vil kunne bygge et sterkt etterlengtet svømmebasseng på mange, mange år. For det er tross alt en begrensning i hvor mye Norges antagelig fattigste bykommune (på bunn i Østfold som igjen er dårligst i Norge) klarer å betjene av renter og avdrag.

Den som lever får se, men jeg tror jeg kan vedde en cola på at det vil bli et enormt stort underskudd i Halden i år og/eller neste år, og jeg tror at de som overtar etter valget til høsten, uansett hvem det blir, vil få noen meget utfordrende år økonomisk.

Og det er svært synd for Halden har så utrolig mange muligheter. Men det er en annen historie.

Thor Edquist