Som mangeårig leder av Håndverksforeningen i Halden, har jeg alltid vært opptatt av at det skal være god kontakt mellom næringslivet og politisk nivå i kommunen vår. Hvis ikke disse to funksjonene greier å samarbeide slik at de utfyller hverandre, blir det vanskelig. Politisk nivå har sine målsettinger som må aksepteres, men de må samtidig ha øynene åpne

for den verden vi lever i. Næringslivets organisasjoner er helt avhengig av at de sakene som blir tatt opp fra deres side, blir lyttet til av politikerne. Jeg leste med stor interesse, i HA mandag 4. april, om Halden Næringsutviklings generalforsamling i Halden Klubbs lokaler. Halden Næringsutvikling har fra sin oppstart i 2019 vokst seg til byens største fellesskap av bedrifter, og består nå av over 130 bedrifter.

Jeg merket meg også at vår ordfører Anne-Kari Holm var til stede på generalforsamlingen og skrøt av næringslivet og understreket hvor viktig bedriftene er for Halden. Bedriftene skaper enorme verdier som gjør det mulig for oss å ha gode kommunale fellesskapsordninger. «Jeg er stolt over næringslivet vårt» sa hun. De velvalgte ordene fra ordføreren støtter jeg fullt ut. Halden Næringsutvikling har nå fått økte økonomiske ressurser, slik at de nå kan ansette ytterligere en person i sin organisasjon og kan ivareta bedriftene enda bedre.

Det er derfor med noe forundring jeg som kommunestyrerepresentant leser brev som er sendt kommunen fra Halden Næringsutvikling. Det gjelder blant annet den nye arealplanen som nå kommer til behandling. Dette er noe av det viktigste dokumentet næringslivet skal forholde seg til i tiden som kommer. Det kommer frem av brevet at skal det kunne skaffes flere arbeidsplasser i kommunen, så må noe endres.

Halden kommune må opptre ansvarlig og forutsigbart for næringslivet. De forventer at det utarbeides en plan for grundig medvirkning i det videre arbeidet, også når det gjelder arealplanen. De ønsker større medvirkningsprosesser enn en ordinær høringsrunde, slik at det er rom for innspill, refleksjoner og dialog. De ønsker også at det blir et bredt politisk flertall bak kommuneplanens arealdel. Det må være mulig når covid-19 perioden nå er over, fra politisk hold å imøtekomme det som her ønskes fra Halden Næringsutvikling.

En slik viktig plan kan ikke bare halvparten av kommunestyret føle et eierskap til. Her må hele kommunestyret være med - sammen med Halden Næringsutvikling. Pensjonistpartiet håper derfor at det vil være mulig å legge opp til at Halden Næringsutvikling ikke blir "overkjørt" i denne saken.