Vil ha motdemonstrasjon på fredag: - La oss være rasjonelle og demonstrere mot demonstranter som har trosset smittevernregler

Soad Hirkjølen

Soad Hirkjølen Foto:

Av

Soad Hirkjølen vil ha motdemonstrasjon fredag 12. juni 2020 klokka 18.00.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.MENINGER Forrige fredag ble det gjennomført en demonstrasjon i Oslo mot rasisme. I henhold til gjeldende smittevernreglene var det tillat med arrangementer med opptil 50 mennesker. At reglene nevner ikke at dette også gjelder demonstrasjoner, burde ikke være en rettferdiggjøring av det å sette til side all den innsatsen de fleste av oss gjør når vi følger smittevernstiltakene som skal beskytte folkehelsen.

Nasjonal dugnad er det uttrykket som ble brukt og som de fleste har fått et sterkt forhold til siden 12. mars. Denne dugnaden har vært en direkte inngripen på folks private sfære og arbeidsliv. Mange av oss har opplevd en kontinuerlig selvpålagt karantene for å beskytte seg selv og andre mot smitte. De eldre har blitt utsatt for total isolasjon i en alder og situasjon hvor behovet for kontakt med sine nærmeste er størst. Tusenvis av unge og voksne mennesker har blitt permittert og vet ikke om de kan få jobbene sine tilbake, og heller ikke om de vil evne å betjene sine grunnleggende utgifter i nærmeste fremtid. Mange bedrifter har gått konkurs eller er konkursutsatt og knuser med seg mange drømmer om en karriere og familieetablering.

De fleste vet hvor psykisk belastende det er å miste kontroll over økonomien sin, og ikke vite om man er i stand til å sikre en inntekt om kort tid. Vi har hørt triste historier om nordmenn som ikke har fått lønn siden de ble permittere fordi NAV systemet ikke maktet antall søknader som har strømmet inn etter at samfunnet ble stengt ned. Vi vet også at noen av kildene til selvmord og selvmordsforsøk stammer fra dårlig økonomi, personlig og bedrifts konkurs. Belastningslisten er lang og de fleste av oss har kjent på noen eller mange av disse belastningene siden 12.mars, likevel forøker man etter evne å stille opp for den nasjonale dugnaden, for folkehelsen.

Plutselig, og oppi alt dette, får vi en blandingsbukett av juni blomster som velger kampen mot rasisme som begrunnelse for å trosse smittevernreglene og viske bort den innsatsen folk har gjort siden 12.mars. Var det så nødvendig å bruke kampen mot rasisme som en begrunnelse til å viske bort den nasjonale dugnaden?

Det var et meget dårlig tidspunkt å velge å splitte folket i «oss» og «dem» når den nasjonale dugnaden har rettet seg mot «alle for alle». Det er svært skuffende å oppleve hvor irrasjonelle folk kan være når de velger å ytre seg om rasisme på en uforsvarlig måte, når alle vet at det har kostet samfunnet og folket utrolig mye å være med på dugnaden, og spesielt når rasisme i Norge ikke er nærheten av det bildet USA er kjent med.

Jeg stiller meg undrende til alle som har begynt å snakke om egne opplevelser av rasisme iNorge på et tidspunkt hvor fokuset er hvordan vi skal komme oss styrket ut av koronasituasjonen. Jeg finner det egoistisk at den nasjonale dugnaden og smittevernregler skal vike for denne formen for ytringsfrihet.

Jeg stiller meg undrende også til hvor lite kreative og smarte demonstrantene har vært når et helt samfunn måtte jobbe effektivt og under press for å finne løsninger som kunne ivareta samfunnsinteresse under nedstengningen. Mye logistikk og ressurser måtte til for å sikre digitalundervisning, digitale eksamener, hjemmekontor, digitale besøk i fengsler, digital møtevirksomhet i omtrent alle arbeidsplasser og til og med sosialisering av barnehage barn foregikk gjennom bl.a. Face time. Dette uten å glemme helsepersonell som har utsatt seg for smittefare for å ivareta rettigheten til de syke.

Jeg er verken mot ytringsfriheten eller mot det å demonstrere mot en sak som det Georg Floyd ble utsatt for, men når først behovet for ytringer om rasisme dukker opp i et samfunn som ivaretar ytringsfrihet, burde folk vise en stor grad av forståelse for, aksept av og respekt for situasjonen vi befinner oss i alle sammen. Det finnes mange måter å ytre seg på som reflekterer og forsterker den nasjonal dugnaden.

La oss være rasjonelle og demonstrere mot demonstranter som har trosset smittevernregler.

Jeg appellerer til alle som deler min mening om å sitte ned på et kne i 8 min og 46 sek utenfor eget hjem eller sin arbeidsplass fredag 12. juni kl. 18:00. Ta med barn, familiemedlemmer, nære venner og kollegaer, og la oss vise at det går an å demonstrere uten brudd på smittevernregler.

Husk å holde avstand.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken