Halden kommune skal navnsette to gater på det nye byggefeltet på Fagerholt, og ønsker i den sammenheng innspill på hva de nye gatene skal hete.

– Bør ha lokal tilknytning

Det nye byggefeltet på Fagerholt består av i alt 56 eiendommer, og det disse som nå skal navnsettes. Jens Bakke (SP), lokalhistoriker som også er nestleder i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø, sier at det finnes visse kriterier som man bør ta hensyn til når man velger et nytt gatenavn.

– Det er mange forskjellige muligheter. Det beste er nok at navnet har en eller annen form for lokal tilknytning, og at det vekker gode assosiasjoner. Man skal være litt forsiktig når man kaller opp en gate etter en person. I så tilfelle bør denne personen ha vært død i noen år. Man kan for eksempel ikke forslå kona, selv om hun fyller 50 år, ler Bakke, som gjerne ser at det også tas hensyn til dialekt.

– Man bør også ta hensyn til Haldendialekta. Man sier for eksempel «Sten» og ikke «Stein». Så kan man selvfølgelig ikke velge et gatenavn som allerede er i bruk i Halden.


Haster

Jan Sverre Olsen, Fagleder Geodata i Halden kommune, var med på å navnsette en rekke gater for noen år siden.

– Tidligere var det mange eiendommer som bare hadde rutenummer. I 2013 ble vi pålagt at alle skulle ha en adresse, og da måtte vi finne 100 nye gatenavn til 3000 eiendommer som ikke hadde offentlig adresse, sier Olsen, som håper at det kan komme inn mange gode forslag.

– Vi har allerede fått inn de første byggemeldingene, og ønsker å få navnsatt gatene så snart som mulig. Det gjør definitivt ikke noe om det kommer inn mange forslag. Gode forslag kan også tas i bruk på et senere tidspunkt, sier Olsen.

Den engelske smia?

Benny Strøm i Fagerholt Velforening er oppvokst og bor i området rundt det nye byggefeltet. Han har allerede gjort seg opp noen tanker om hva gatene kan hete, men gleder seg til å høre forslagene.

– Jeg håper folk kan være kreative. Det er to steder her i nærheten som blir kalt for «Den engelske smia» og «Blokka». Det ble i tillegg hogget ut en del Knott her i området. Kanskje det kunne vært noe?

Hva synes du gatene bør hete?