Gå til sidens hovedinnhold

Vil du vite hvorfor jeg er forbanna?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg er forbanna fordi hver tredje kvinne blir fysisk eller seksuelt misbrukt i løpet av livet sitt, ofte av den som står dem nærmest. Dette er ikke greit!

Dette betyr statistisk sett så har en kvinne i vennegjengen din, familien din blitt banket opp eller voldtatt.

Dette skjer bak lukkede dører slik at omgivelsene ikke får det med seg. Gjør ikke det deg forbanna?

Gjennom FNs bærekraftsmål skal verdenssamfunnet eliminere vold mot kvinner innen 2030. Men vet du hva? Ikke ett land inkludert Norge ligger an til å nå dette målet. Ikke et eneste land!

Vi må engasjere oss mer. Som enkeltindivid og som samfunn.

Alliansen Rød Knapp – stopp vold mot kvinner har sendt ut røde knapper til alle ordførere for å formidle denne informasjonen.

Alliansen består av Den norske kirke, Islamsk Råd Norge, Reform – ressurssenter for menn, Norske Kvinners Sanitetsforening, Krisesentersekretariatet, Virke, Digni og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK).

Alliansens overordnede mål er å stoppe all vold mot kvinner.

Deres delmål er:

– at alle politikere, både lokalt og sentralt skal bære den røde knappen, for å vise at de vil bidra til å stoppe alle former for vold og jobbe politisk for en reell likestilling mellom kjønnene

– at alle skal bære en Rød Knapp for å vise sin støtte i kampen mot vold mot kvinner

– at vold mot kvinner er en så viktig sak at vi får bred politisk enighet om å handle

– å nå et mangfold av personer og aktører i det norske samfunnet, på tvers av kjønnsgrenser, etnisitet, seksualitet, religion, geografi og alder med vårt budskap, og å ha en kommunikasjon, et språk og virkemidler som fremmer dette målet.

– at Rød Knapp-alliansen skal være en folkeaksjon mot vold mot kvinner

– at arbeidet ses i sammenheng med arbeidet mot alle former for vold i nære relasjoner

Fokuset for årets kampanje er å stanse vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet.

Rød Knapp er valgt som symbol på alliansen.

Dette fordi rødt signaliserer stopp, samtidig som rødt er kjærlighetens farge. Knappen har fire hull som symboliserer fire områder de mener det er spesielt store utfordringer som det må arbeides med å tette:

– Bedre Rettigheter

– Et styrket Hjelpetilbud

– Økt Forebygging

– Mer Forskning

Vi politikere har da blitt oppfordret til å bære den røde knappen.

Jeg har et håp om at vi på tvers av politiske partier, meninger og diskusjoner om prioriteringer vil bære denne knappen som et lite, men likevel svært synlig tegn på at vi står sammen mot trakassering, vold og overgrep.

Kommentarer til denne saken