Vil at det skal åpnes for jakt på hjort

Kommunedirektøren ønsker at det åpnes for hjortejakt på Idd fra 1. september til 23. desember.