NRK-journalist Per Øyvind Fange hadde et meget interessant innlegg i NRK 28. april 2021. Journalisten viste at verken politiet, sykehusene, forsvaret eller NAV følger de samme grensene som fylkene. Det samme gjelder Statsforvalteren som er delt mellom Oslo og Viken. NAV i Viken er delt i to. Mattilsynet er delt i fire eller fem områder. De videregående skolene i Viken er delt i fire områder. Fylkesveiene er også delt i flere områder. Det samme er tannlegekontorene.

Partiene som var motstandere av sammenslåing og etablering av Viken mente at denne regionen ble for stor, usammenhengende og en lite hensiktsmessig konstruksjon. Eksemplene over viser vel at disse partiene i stor grad fikk rett. Slik Viken framstår i dag, kan en lure på hva som egentlig forener innbyggerne i dette storfylket.

SV ønsker i tillegg til enkelte andre partier å gjenopprette de tidligere fylkene dersom det foreligger et nytt stortingsflertall etter valget i 2021. Oppløsning av Viken er en av kampsakene for Østfold SV. Da er det godt å vite at valget til høsten heller ikke følger fylkesgrensen for Viken, men forholder seg til de tidligere fylkene. Valget heter faktisk «Stortingsvalget 2021 for Østfold».