Her står statsrådens bil feilparkert – Søviknes fikk refs av beboer Tor Ragnar

Tor Ragnar Andersen bor på Hobøl bo- og behandlingssenter. Han reagerer på statsrådens feilparkering.