Tiltakene som ble lagt fram av Viken fylkeskommune mandag, er spesielt rettet mot næringsliv, utdanning, kollektivtrafikk og kultur og- samfunnsliv.

Fylkeskommunen har samarbeidet tett med både NHO og LO for å forsere de mulighetene fylket har til å sette inn virkemidler.

– Vi er inne i en alvorlig situasjon som påvirker oss alle. Derfor er det så viktig at vi alle stiller opp med det vi kan, sa fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen i Viken fylkeskommune da tiltakspakken ble lagt fram.

Første del

– Dette må ses på som første del av tiltakene Viken kommer med. Situasjonen endrer seg fra dag til dag, og vi gjør løpende vurderinger av hvordan vi best mulig kan hjelpe, sa han.

Virkemidlene inkluderer 16 forskjellige tiltak rettet mot regionens næringsliv med blant annet 48 millioner kroner i støtte til forskning og innovasjon, intern opplæring og næringsutvikling. Fylkeskommunen vil også sørge for raskere utbetaling av støtte til kulturlivet og for å betale regninger raskere for å hjelpe lokalt næringsliv.

Pakken inkluderer også økt støtte til digital opplæring for lærlinger og elever, samt strakstilskudd til fylkets landbruk.

Sikre sysselsetting

Der det er mulig, skal fylkeskommunen ikke avbestille egne arrangementer, men flytte dem i tid og booke nye arrangementer fram i tid for å sikre aktørene trafikk.

Også avtaler om kollektivtransport, skolebusskjøring, drift- og vedlikehold av offentlige bygg skal gås gjennom for å sikre sysselsetting hos de aktuelle bedriftene.

Tiltakspakken har en verdi på godt over 90 millioner kroner.