Heidi Stenbock-Haakestad skryter av Ingrgid Bøe Jacobsen og Emilie Moberg.