- Vi vil gjennomgå saken på nytt

Avdelingsleder i NAV Halden, Jan Martin Haug, forteller at de vil gå i dialog med Solveig Eriksen for å se på saken hennes på nytt.

Avdelingsleder i NAV Halden, Jan Martin Haug, forteller at de vil gå i dialog med Solveig Eriksen for å se på saken hennes på nytt. Foto:

Jan Martin Haug i NAV Halden forteller at de vil gjennomgå Solveig Eriksens sak på nytt.

DEL

I Halden er det omtrent 800 personer som mottar arbeidsavklaringspenger. Solveig Eriksen er en av dem, og hun har mottatt stønaden i flere år. Til HA har hun fortalt at hun føler hun går i en runddans hos NAV.

- Det er ingen fra NAV som møter meg når arbeidsdagen min er over og blir med hjem og ser hvordan resten av dagen min fungerer. Det er ingen fra NAV som er med meg på benken og tar pustepausa sammen med meg på veien til jobben. De som sitter med makten for hvor lenge vi skal dunke hodet i veggen i NAV-systemet er rett og slett ikke tilstede, mener hun.

Solveig (47) står i stampe hos NAV: - Det virker som om de vil tyne meg til jeg stuper

- Noe har gått galt på veien

NAV Halden svarer på Eriksens sak, og forklarer hvordan de jobber med dem som går på arbeidsavklaringspenger.

- Vi streber hver dag etter å få til de gode brukermøtene med tydelighet, tilstedeværelse og løsningsdyktighet. Vi prøver å ha møter som preges av innlevelse og respekt. Når vi hører slike historier som den Solveig forteller, tyder dette på at noe har gått galt på veien. Det er mange aktører involvert i slike saker, så det er vanskelig å vite med sikkerhet hva som har gått galt. Vi vil se på denne saken og hele hendelsesforløpet på nytt for å finne ut av dette. Det vil vi gjøre i dialog med Solveig, sier Haug.

Eriksen startet på arbeidsavklaringspenger i 2016. Hun har vært innom fire forskjellige tiltaksarrangører i Halden. Tiltaksarrangørene, som Arbeid og Vekst, Sens og Podium, jobber på oppdrag fra NAV, og skal veilede vedkommende og bidra til tiltaksplass slik at blant annet restarbeidsevne kan bli vurdert. Haug mener det kan tyde på at Eriksen har vært i tiltak som ikke har vært nødvendige.

- Slik Solveigs situasjon fremstilles, kan noe tyde på at hun har gjennomført noen tiltak som strengt tatt ikke har vært nødvendig, all den tid arbeidsevnen langt på vei var avklart på et tidligere tidspunkt. Dette er noe av det vi vil se på for å finne ut hva som har skjedd. Uansett årsak, er det beklagelig.

Bildet viser hvor mange som har mottatt arbeidsavklaringspenger i Halden kommune de siste årene.

Bildet viser hvor mange som har mottatt arbeidsavklaringspenger i Halden kommune de siste årene. Foto:

- Kunsten er å finne den rette jobben

Haug erkjenner at det kan skje feil i vurderingene som NAV gjør. Han viser til at det er en stor organisasjon og at det er drøye 800 mottagere av arbeidsavklaringspenger.

- Da kan dessverre feil skje fra tid til annen. Vi skal gjøre hva vi kan for å finne riktig løsning for Solveig. Samtidig skal vi lære av det vi eventuelt har gjort feil i dette tilfellet, slik at vi får ryddet opp og unngår lignende feil en annen gang.

- Hvordan skal dere arbeide med AAP-brukerne fremover?

- I NAV gir vi mennesker muligheter. Med det mener vi mulighet for arbeid, mulighet for meningsfull aktivitet, og mulighet for inntektssikring i henhold til lovfestede rettigheter. AAP er et av våre mange verktøy for å kunne gi slike muligheter, forklarer Haug.

- AAP er ingen garanti for jobb, men ordningen skal sikre inntekt i perioder man på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Her skal bruker og NAV kartlegge brukers kompetanse og ferdigheter for sammen å finne den jobben vedkommende er i stand til å utføre med sine medisinske utfordringer. Ingen av oss kan jobbe med alt, men alle kan jobbe med noe. Kunsten er å finne den rette jobben.

Arbeid forhindrer fattigdom

NAVs samfunnsoppdrag er å sikre et arbeidsliv med høy arbeidsdeltagelse. I Halden står omtrent 1/3 av innbyggerne i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. Det bekymrer naturligvis NAV Halden.

- NAV skal bidra til et velfungerende arbeidsmarked med høy yrkesdeltakelse. Høy yrkesdeltakelse og god utnyttelse av arbeidskraften er en forutsetning for høy verdiskaping og for å kunne opprettholde og videreutvikle velferdssamfunnet, sier Haug.

Han peker også på utfordringer knyttet til sosiale forskjeller.

- Høy yrkesdeltakelse er også viktig for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller og forhindre fattigdom. Tilknytning til arbeidslivet er viktig for den enkelte både for å sikre inntekt, for å føle seg verdsatt i samfunnet og for opplevelsen av inkludering og medvirkning.

- Vi må jobbe effektivt og målrettet

Når en person mottar arbeidsavklaringspenger brukes det store ressurser på å utrede og avklare. Vedkommende er i dialog med NAV, det utarbeides planer og de aller fleste er innom flere tiltaksarrangører. Dette koster selvfølgelig samfunnet store økonomiske ressurser, og Haug forklarer at de jobber for at tiltakene skal være så målrettet som mulig.

- Når denne avklaringsprosessen begynner og vi sammen med bruker skal finne ut hva slags jobb som kan passe vedkommende, benyttes blant annet våre ulike tiltak med både interne og eksterne leverandører. Tiltakene skal være både nødvendige og hensiktsmessige for å komme i jobb eller avklare arbeidsevnen. Det er derfor viktig at tiltakene er målrettet og raskest mulig bidrar til å innrette AAP-løpet mot fremtidig jobb, sier han.

- Det er viktig for oss at alle kjente muligheter skal forsøkes for å forhindre at den enkelte bruker blir stående varig utenfor arbeidslivet, med de negative konsekvensene det har. Investeringsviljen fra NAV, i hver enkelt bruker, er derfor stor for å forhindre varig utenforskap.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.