Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger en rask løsning på grensependlerkrisen

FRITT ORD

Vi i LO Halden har mange medlemmer som bor i Sverige og dagpendler til sine jobber i Halden og omegn. Disse har siden grensen ble stengt 29.jan 2021, helt uforskyldt havnet i en svært vanskelig situasjon. På grunn av myndighetenes smitteverntiltak med stenging av grensen har de ikke lenger mulighet til å møte på jobb, og dermed har de heller ikke krav på lønn fra arbeidsgiver. På tross av at de betaler skatt til Norge, og er fullverdige medlemmer av norsk folketrygd, ser de heller ikke ut til å ha krav på ytelser fra NAV under gjeldende regelverk. Resultatet blir altså at mange av våre svenske kollegaer blir stående helt uten inntekt så lenge grensen er stengt. Dette er naturligvis svært dramatisk for vanlige arbeidsfolk med regninger å betale, og familier å forsørge. De faste utgiftene stopper ikke selv om grensen er stengt.

Vi har forståelse for at grensestenging er en ny situasjon og at det kan være krevende å finne gode løsninger, men vi mener at det er uverdig og fullstendig uakseptabelt at skattebetalende arbeidstakere skal bli stående helt uten inntekt og ytelser, fordi man ufrivillig blir hindret fra å komme seg på jobb. Vi mener at regjeringen burde ha utarbeidet en plan for hvordan utestengte arbeidere kunne kompenseres før grensestengingen ble iverksatt – vi har tross alt levd med pandemien i et helt år.

Ap, Sv og Sp fremmet i forrige uke et forslag i Stortinget om lønnskompensasjon til grensependlerne, men dette ble dessverre nedstemt av regjeringspartiene og Frp. I går (tirsdag 23. februar) leser vi i HA at det har vært ministermøte, men også her uteblir løsningen. Nå vi i dag tidlig åpnet HA på nett ser vi at den norske og svenske statsministeren skal møtes, men ikke før til uka. Vi ser liten vilje til en løsning fra regjeringen, selv om grensen har vært stengt i snart en måned.

Det er mange som blir berørt av dette her i grensetraktene, de fleste av oss har både kollegaer, familie og venner på begge sider av grensen. Lokale bedrifter rammes også hardt når arbeidstakere stenges ute, og det gode samarbeidet og naboskapet forvitrer.

Siden dette har såpass stor innvirkning på vår hverdag her i Halden, ønsker vi i høre litt fra våre lokale politikere om hvordan de jobber med problemstillingen. Vi har følgende spørsmål:

- Hva er deres tanker rundt situasjonen for grensependlerne?

- På hvilken måte jobber dere lokalt for å finne løsninger?

- Har dere konkrete forslag til hvordan grensependlere kan kompenseres for bortfall av inntekt?

- Hvordan jobbes det med dette opp mot deres representanter på Stortinget?

Vi vil oppfordre lokale politikere fra alle partier om å påvirke sine representanter på Stortinget, slik at vi kan få en rask løsning på grensependler-krisen.

Kommentarer til denne saken