Vi trenger en boligkonferanse. En samling der byggenæringen, eiendomsutviklere, kommunens administrasjon og politikere setter seg ned sammen for å oppsummere og diskutere veien videre. Det mest sentrale spørsmålet her ser ut til å være: Hvordan skal vi få bygget flere leiligheter og andre boliger i Halden sentrum?

I dette arbeidet vil Halden Næringsutvikling kunne være en sentral tilrettelegger. De siste dagene har Halden Arbeiderblad hatt flere oppslag der de har spurt sentrale aktører om hvordan man skal få flere boliger i sentrum. Halden har nemlig et langt lavere antall sentrale leiligheter enn våre nabobyer. Samtidig vet vi at behovet fremover vil være økende.

Nye, attraktive leiligheter vil både dekke behov for disse og samtidig frigjøre flere attraktive eneboliger i randsonen av sentrum.

Hva skal til for å få til dette?

Hvilke hindringer opplever man i dag?

Hva slags løsninger ser vi for oss?

Hva tenker de som bygger og selger eiendommer om dette?

Hvordan ser kommunens administrasjon på det?

Hva kan politikerne gjøre – og hva ønsker de å gjøre?

Det er fint å lese i Halden Arbeiderblad om innspill fra ulike grupper. Men etter valget er tiden kommet for at disse aktørene setter seg ned sammen og snakker. Så er det å håpe at dette kan gi positive resultater.