Gå til sidens hovedinnhold

– Vi synes vi blir litt stemoderlig behandlet her i Torpedalen

Fibergruppa i Torpedalen bygdelag etterlyser en langsiktig løsning for både nett og mobiltelefon. – I dag er det uforsvarlig, hevder Marthe Lie, Egil Brekke og Konstanse Østhus.

For abonnenter

Halden Arbeiderblad møter dem på Medbørød gård i Torpedalen. Her snakker vi om Håkenbyveien, som du kan kjøre til enten via Håkenbykrysset eller Østerbo.

Manglende infrastruktur

På denne gården bor Marthe Lie sammen med familien sin og tre barn på henholdsvis 11, 8 og 5 år. Egil Brekke bor ved Blokkemyr. Det samme gjør Konstanse Østhus med familie og to barn på seks og åtte år.

På Medbørød og flere andre steder er man i dag avhengig av fasttelefonlinje for å få tilgang til telefoni og nett. Utfordringen er imidlertid at det gamle kobbernettet fases ut, og prioriteres ikke av Telenor – noe som fører til at det stadig faller ned, og gården er uten telefon og nett i lange perioder. Denne dårlige dekningen sier de at de har levd med i i alle fall 10 år. Samtidig digitaliseres samfunnet og funksjoner – også i landbruket – mer og mer. Folk er avhengige av å ha nett og telefon som fungerer.

-Vi både bor og driver næring på Medbørød, men dette er uforenelig med ustabilt nett og manglende mobildekning.

Og i disse koronatider er hjemmekontor og hjemmeskole ekstra utfordrende. Det samme gjelder ved Blokkemyr.

– Du kan ikke stole på noen ting. Hva hvis det skulle skje noe? Spør de.

Ber om svar

– Vi ble glade da kommunen kunne meddele at de skulle bygge ut fiber i Torpedalen, men etter å ha fulgt opp Halden kommune på framdrift og omfang er vi svært bekymret for prosjektet og når det vil være en løsning på plass sier Marthe. Vi opplever at administrasjonen i Halden kommune gjør så godt de kan, men prosessen håndteres i Viken og Halden kommune blir sittende i baksetet. Videre, det er kun bevilget en tredjedel av de pengene det er søkt om, og Halden kommune bekrefter at dette ikke er tilstrekkelig for å bygge ut i Torpedalen – men hva gjør man med det?

De lurer på hva konsekvensene blir med de pengene som er der nå. Hvor langt opp i Torpedalen rekker det? Og når vil den totale fiberutbyggingen være ferdig?

– Vi kan ikke ha det slik stort lengre. Når får vi en forsvarlig løsning på nett og telefoni oppi her? Spør Marthe Lie.

Stemoderlig behandling

– Vi synes vi blir litt stemoderlig behandlet her oppe i Torpedalen, sier de og er klar over at det er flere steder i bygda nett og telefon fungerer som de skal, men langt fra alle. Spørsmålet er jo også hvem som skal betale.

– Vi mener det er det offentliges ansvar å sikre grunnleggende infrastruktur. Vi er interesserte i egeninnsats for å få koblet seg på, men spørsmålet er hvor mye det blir. De må komme med et konkret forslag til oss, hevdes det.

– Nå håper vi lokalpolitikerne i Halden samlet ber om at dette gires opp og at det legges et press på kommunen for å få fortgang i utbyggingen i hele Torpedalen. Da trengs det øremerkede midler og vi ønsker en forpliktelse om ferdig utbygging innen 2023. Dette er fullt mulig dersom det er vilje til det. Dette bør det være tverrpolitisk enighet om, mener Marthe Lie, Egil Brække og Konstanse Østhus.

Det er kommunestyremøte torsdag 27. mai.

Dette sier kommunen

Øyvind André Grandahl er konstituert leder for Digitalisering, IT og utvikling i Halden kommune.

Han har hatt kontakt med noen av beboerne i området og sier de er klar over at det er vanskelige dekningsforhold i Torpedalen.

– Vi fikk stoppet videre nedkobling av kobberkabel, slik at ny løsning fortrinnsvis er tilgjengelig før det gamle kobles ned. Derfor er Torpedalen prioritert i vår søknad om midler til utbygging av fiber og konkretisering av ny mast.

– Vi mye mindre midler enn det vi søkte om i forhold til fiber (Viken/Nkom), og anbudet kjøres av Viken – samlet for alle kommunene. Derfor er det foreløpig litt vrient å si hvor langt vi kommer med de midlene – noe avhengig av hvilken aktør det blir, tilganger og muligheter, kommenterer han og fortsetter:

– Det er satt av midler til utbygging av master og også videre utbygging av fiber. Vi får i disse dager oversikt over den kommunale andelen av kostnadene til den enkelte masta (framføring av kraft/strøm,) og Torpedalen er meldt inn som første prioritet også med hensyn til ny mast. Jeg har stadig kontakt med prosjektansvarlig for dette i Telenor, og vi har jevnlige prosjektmøter. De er også fortløpende oppdatert på den prekære situasjonen som er meldt inn i det siste.

– Jeg vet mer om status mht. mastene ved neste møte. Mitt håp er at masta i Torpedalen kan være på plass i begynnelsen av neste år men det er avhengig av at trinnene i prosessen går helt uproblematisk (de regner 12–18 md. på hele prosessen med å få satt opp en ny mast). Vi gjør det vi kan for at dette skal gå fortest mulig.

– Viken skal lande kontrakt med fiberutbygger innen 30. juni. Det er framdriftsplanen de har. Så snart dette er landet, starter arbeidet med konkretisering av prosjektene i Halden (Torpedalen og Enningdalen). Det er bevilget kommunale prosjektmidler til utbygging også, så vi skal få til mye også i Torpedalen.

– Intensjonen er som regel å få lagt fiberpunkter tilgjengelig langs hovedveien slik at det er mulig å bygge videre derfra. Bor man langt unna hovedveien, jobbes det alltid sammen med beboerne om hva man kan få til sammen. Det har vi god erfaring med i andre prosjekter. Kommunale midler vil ikke strekke til dersom man skal i kommunal regi grave og legge fiber til alle eiendommer der det er spredt bebyggelse. Derfor blir det et samarbeid mellom kommune, private aktører og lokale krefter som gjør at man får dette til sammen. Første mål er alltid å få etablert fiber «i nærheten» langs hovedveien/knutepunkter, sier Grandahl til Halden Arbeiderblad.

Kommentarer til denne saken