- Vi skal ikke bry oss noe om hvem som eier hvilke områder

Øivind Holt i Miljøpartiet de Grønne leder gruppen som utarbeider ny arealplan for Halden kommune. Han er glad for at de nærmer seg målstreken, men understreker at det er er krevende arbeid med høyt detaljnivå.