– Vi ser jo hvor mye lidelse den sykdommen medfører, og at en del dør som følge av det her