Første mars går fristen ut for å søke videregående opplæring. Budskapet fra daglig leder Magnar Kristiansen er klinkende klart: – Flere jenter må velge bygg- og anleggsfag.

For få jenter

– Kun seks prosent av søkerne til bygg- og anleggsteknikk de siste årene har vært jenter. En ny undersøkelse Opinion har gjennomført for Veidekke viser at foreldrenes råd er preget av et svært tradisjonelt kjønnsrollemønster. Blant jenteforeldrene til landets tiende­klassinger anbefaler kun 10 prosent bygg- og anleggsfag til sine døtre, men om de hadde en sønn ville 26 prosent anbefalt samme utdanning.

– Kvinner er dessverre sterkt underrepresentert blant landets fagarbeidere i bygg- og anleggsbransjen, og det ønsker vi å gjøre noe med. For skal vi rekruttere motiverte og dyktige lærlinger må vi få med både jenter og gutter. Det er ingen grunn til at det bare er gutta som skal være med og bygge landet, sier daglig leder Magnar Kristiansen i Veidekkes datterselskap Leif Grimsrud AS i en pressemelding.

Følg drømmen – ikke strømmen

– Alle barn elsker å bygge, men det er nesten bare guttene som velger å fortsette med dette når de skal velge utdanning og yrke. Veidekke håper ungdommene i større grad legger egne interesser og motivasjon til grunn for sine valg, og at flere jenter krysser av for bygg- og anleggsteknikk innen fristen som er 1. mars. Tall fra Entreprenørforeningen EBA viser at mer enn fire av ti bedrifter sliter med å få tak i fagarbeidere, og landet trenger 8.500 nye fagarbeidere innen bygg og anlegg hvert eneste år fram mot 2030.

Ønsker seg flere jenter

Leif Grimsrud er en av de største entreprenørene i området og har i dag 235 ansatte. Kun 16 er kvinner. Av disse er det fire ingeniører, seks fagarbeidere og to lærlinger.

– Dette er dyktige og gode rollemodeller som framsnakker yrkesfag og vår bransje. Nå ønsker vi at flere jenter velger en karriere som lærling eller fagarbeider hos oss. Vi har avdelinger for anlegg, jernbane, utemiljø og kystmiljø – så muligheten for å arbeide med spennende prosjekter, innenfor fagfelt man brenner for er stor hos oss, sier Kristiansen.