Vi har mindre penger å bruke på å løse disse utfordringene og spriket mellom offentlige utgifter og inntekter øker. Vi må være ærlige på at vi som kommune har en del utfordringer vi må ta tak i. Det har vi samtidig som Halden er en flott liten by med et fantastisk kulturliv, flott omland og full av engasjerte og dyktige mennesker.

Når politikerne skal lage sine budsjetter skal vi i første rekke løse de utfordringene. Det hjelper ikke om vi bare videreutvikler det gode, hvis vi ikke klarer å få med oss alle mann. Da må vi være ærlige på at vi ikke kan gi alt til alle. Alle politikere snakker om at vi må prioritere, men det er ofte vanskelig når det kommer til krita. Når man skal prioritere noe opp, må man prioritere noe annet ned, og det betyr å bryte med det trygge og kjente for mange mennesker. Budsjettarbeid er derfor en følsom øvelse. Noen vil bli kjempeglade, mens andre vil kjenne på fortvilelse.

Allikevel skjøtter vi ikke vervet vårt hvis vi ikke tar denne jobben. Vi i Høyre presenterte i går vårt alternativ til budsjett for 2022. Allerede fra januar vil vi begynne jobben med å balansere det økende gapet mellom utgifter og inntekter. Det er kjent Høyrepolitikk og dette gjør vi ved å erkjenne at det ikke er riktig opprettholde de skolene og barnehagene vi har i dag. Det er ikke bærekraftig å drive med 500 tomme plasser rundt omkring. Vi tror at Halden har minst en skole for mye og vil se på om det er mulig å slå sammen skoler. Dette er strukturelle endringer i praksis og i mange år har «alle» vært enige i at vi trenger strukturelle endringer og ikke ostehøvelkutt. Allikevel er det bare vi i Høyre som faktisk foreslår reelle strukturelle endringer.

Men noe penger har vi, og disse prioriterer vi inn mot de som trenger det aller mest. Vi gir mer penger til barnevernet slik at de kan støtte både barn og familier som trenger en hånd. Trygge, stabile hjem er den aller viktigste forutsetningen for å lykkes i livet.

Vi viderefører ordningen med fritidskortet som regjeringen har fjernet. Denne ordningen gjør det enklere for barn og unge i familier med dårligere råd å delta i organisert aktivitet.

Vi gir en million ekstra til ungdomsklubben slik at den har gode rammer til å gi tilbud til de som ikke ønsker å delta i organisert aktivitet. Her blir det også viktig å jobbe mer aktivt utover også mot yngre barn.

Vi ønsker å videreføre læringsmiljøteamet slik at skolene beholder denne støttefunksjonen i arbeidet med skolemiljø og fravær. Faller man utenfor skolen er veien til utenforskap veldig kort. Halden er en liten kommune. Vi trenger alle på laget.

Det er litt mørkt og kaldt nå. Politisk må vi brette opp ermene for vi har en stor jobb foran oss med mange års hardt arbeid. Dette er arbeid som vil strekke seg over flere valgperioder. Vi i Høyre er beredt til krumme nakken og jobbe sammen med alle som heier på oss og alle som rynker litt på nesen av oss.

Noen visdomsord pløyer dypt og tidløst, mens andre er mer moderne og direkte. Når det blir litt tøft, pleier jeg å trekke frem Angela Merkels ord fra flyktningkrisen i 2015. De rommer både alvor, handlingskraft og optimisme: «Wir shaffen das» - Vi fikser det. Dette vil kreve mye av oss, men vi skal klare det sammen.