– Vi må også sørge for at tildeling av kommunale boliger ikke bidrar til forskjellsbehandling mellom folk

INNLEGG: – Kommunen har ansvar for å skaffe boliger til vanskeligstilte, privat eller kommunalt, og for de som trenger det skal støtte til boutgifter gis etter lov om sosiale tjenester eller i form av statlig bostøtte, skriver Arbeiderpartiets Solveig Østby Vitanza. Arkiv.

INNLEGG: – Kommunen har ansvar for å skaffe boliger til vanskeligstilte, privat eller kommunalt, og for de som trenger det skal støtte til boutgifter gis etter lov om sosiale tjenester eller i form av statlig bostøtte, skriver Arbeiderpartiets Solveig Østby Vitanza. Arkiv.

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Boligsosial politikk

Det har vært flere leserinnlegg og meninger om kommunedirektørens beslutning om å innføre «gjengs leie» på kommunale boliger.

Det er fint at mange er opptatt av boligsosial praksis.

Det er også et viktig fundament for samarbeidspartiene.

Det har i media fremstått som om hovedutvalget gjorde et vedtak for å iverksette økt husleie, men det stemmer ikke helt.

Samarbeidspartiene er, på lik linje med mange av de som har ytret seg, bekymret for hvilke konsekvenser økt husleie vil medføre for leietakerne.

Derfor ba vi om å få vite mer om bakgrunnen for administrasjonens beslutning.

Vi fikk en god utredning på utvalgsmøtet, men vi trenger fortsatt mer informasjon før endringen iverksettes.

I utgangspunktet skulle ikke saken behandles politisk, men vi valgte å løfte den frem som politisk sak fordi vi mener at boligsosial politikk må settes på dagsorden.

Vedtaket som ble fattet lyder som følger:

1. Hovedutvalget ønsker en gjennomgang av Halden kommunes boligsosiale arbeid. Det boligsosiale arbeidet er et satsningsområde for samarbeidspartiene og et virkemiddel for å sikre bl. a. lavinntektsfamilier et godt sted å bo.

2. Hovedutvalget ønsker en nærmere gjennomgang av omfang, økonomi, tiltak/virkemidler tilgjengelig for berørte grupper av leietakere og en oversikt over behov for kommunale boliger innen utgangen av 2020.

Fra den informasjonen vi fikk i møtet, mener jeg imidlertid at administrasjonens har rett i at det bør gjøres noen endringer i praksisen rundt utleie av kommunale boliger.

Vi har et begrenset antall kommunale boliger, og det er alt for mange med behov som får avslag, fordi det ikke er noe ledig.

Vi må ha konkrete tiltak og oppfølging av de som får tildelt en kommunal bolig.

Et mål må være å legge til rette for at flest mulig over tid vil få mulighet til en varig bosituasjon f.eks. gjennom Husbankens Startslån.

Dette vil kunne bidra til bedre sirkulering av kommunale boliger, slik at tilbudet kan nå flere.

Vi må også sørge for at tildeling av kommunale boliger ikke bidrar til forskjellsbehandling mellom folk som har tilsvarende behov.

Kommunen har ansvar for å skaffe boliger til vanskeligstilte, privat eller kommunalt, og for de som trenger det skal støtte til boutgifter gis etter lov om sosiale tjenester eller i form av statlig bostøtte.

Vi ønsker gjennom vårt vedtak å sikre oss at alle de berørte blir ivaretatt og at de får de tiltakene de har rett på.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken