– Vi må kutte i tjenestetilbud og i stillinger

Da statsbudsjettet ble presentert onsdag var det ingen jubel i Aremark kommune. De får reduserte inntekter i 2021, og må starte ytterligere innsparinger tidligere enn planlagt