Vi har nå opplevd nok et ulveangrep innenfor ulvesonen. Dette er en stor påkjenning for bonden som har valgt å drive med husdyr innenfor ulvesonen. Når du arbeider med dyr, går du sammen med disse hver dag hele året og blir glad dyrene dine.

Jeg tror alle forstår at når du ser 30 av dine «venner» ligge på bakken revet i stykker og drept av ulv, er dette en påkjenning man ikke skal oppleve, hverken som bonde eller som privatperson i forhold til kjæledyr.

Bonden i Aremark hadde gjort alt som er mulig for å holde sauene trygge. De var innenfor et gjerde som er bygget i henhold til forskriftene for viltbeskyttelse. Allikevel ser vi at ulven, som sikkert i mangel på annen mat valgte å angripe sauene.

Vi har ikke en viltbestand i Aremark til å fø på ulver.

Aremark Høyre har foreslått å frede elgstammen i Aremark et par år for å bidra til å bygge elgstammen opp igjen.

Nå er elgbestanden så kritisk lav at vi nesten ikke har elg igjen.

Aremark Høyre vil arbeide for at sentrale myndigheter skal gi tillatelse til jakt på ulv i Aremark og Østfold. Selv om vi i utgangspunktet aksepterer rovdyrforliket i Stortinget ønsker vi at bestandsmålet skal reduseres i fremtiden. Det må kunne åpnes for å ta ut enkeltdyr som påfører stor skade på husdyr som er inngjerdet i henhold til alle kunstens regler.

Det må utarbeides retningslinjer som tillater at det kan igangsettes jakt umiddelbart på skadeulv så snart Statens Naturoppsyn har stadfestet at skaden er utført av ulver. Jakten styres av viltnemda i den kommunen som er berørt.

Dette vil kunne forebygge at vi unngår skader av samme ulver fremover. Dette gir Bonden en litt forbedret sikkerhet for at det ikke gjentar seg og et håp om at hans livsgrunnlag kan ivaretas.