I forbindelse med bygging av ny sentrumsskole på Os, har Foreldreutvalget (FAU) ved Os Skole vært veldig opptatt av at elevene skal få bli så lenge som mulig på sin nærskole. FAU har vært bekymret for den ekstra belastningen det er å flytte over 300 bort fra sin nærskole. Disse bekymringene er spilt inn både vi SU/SMU møter, og via et brev til kommunalsjef og rektor 5. april 2019. Vi ble den gang avvist med begrunnelse i at de ikke kunne ta utgangspunkt i spekulasjoner, kun fakta.

FAU ved Os skole ser i Halden Arbeiderblad i dag at Østfold fylkeskommune har innsigelser til reguleringsplanen for Os-prosjektet som vil forsinke prosjektet. At forsinkelsen kommer til å bli betydelig, hersker det vel ingen tvil om. Etter framdriftsplanen, som ikke tok høyde for innsigelser på reguleringsplanen, er planen at barna våre skal flyttes til og starte på Folkvang skole allerede i august.

 

Det er tidligere i prosessen blitt understreket at barnas velbefinnende må være av topp prioritet i dette prosjektet, dette er bla. gjort gjennom politiske vedtak som innebærer at «Prosjektet skal organiseres på̊ en måte som gjør at elevene på̊ Os i minst mulig grad blir berørt».

Som foreldre kan vi ikke forstå at det skal være barnas beste å gå en usikker framtid i møte på Folkvang. FAU ved Os stiller derfor spørsmål ved at elevene skal flyttes til Folkvang allerede i august.

Med barnas beste i tankene og hjertet, krever vi at elevene kan oppholde seg på Os skole så lenge som mulig – helt til det foreligger en klar og endelig besluttet framdriftsplan for Os prosjektet med tidsavgrenset slutt for oppholdet på Folkvang!

Eivind H. Kolstad, FAU-leder.

På vegne av FAU ved Os skole.