– Vi har penger til å drive i tre måneder til

Avslag på søknaden hos Bufdir. Det betyr kroken på døra for Ungdomssamfundet.