Gå til sidens hovedinnhold

Vi har en plan!

Artikkelen er over 1 år gammel

FRITT ORD Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ordføreren og HA-redaktøren spør om hvordan skal vi utvikle Halden sentrum. Det enkle svaret er at dette har vi en plan for! Sentrumsplanen, vedtatt i 2017, gir retningslinjer for hvor vi kan bygge, hvordan vi kan tilpasse nye bygg til gamle miljøer og hvor høyt vi kan bygge. Flere steder i byen kan det bygges både stort og høyt.  Problemet er at mange tilsynelatende har glemt at vi har en plan.

Les også: Bevaring og utvikling i byen vår  

Å gå på tvers av gjeldende planer skaper støy og unødige problemer. Det gjelder Os skole, der politisk vingling fra kommunestyrets flertall resulterte i at man valgte å se bort fra vernebestemmelsene i sentrumsplanen. Det gjelder også på Grønland, der utbygger valgte å se bort fra sentrumsplanens høydebestemmelser. Selv om Høyre ville tillate høyere hus på Grønland, var det ikke politisk flertall for å godkjenne utbyggers forslag, noe som resulterer i at utbyger nå forholder seg til gjeldende planverk. Det tror jeg er klokt – selv om jeg også kunne ønsket meg en områderegulering på Grønland.

Fredrikstad er interessant som sammenligningsgrunnlag. Fredrikstad er større en Halden, og både politisk og administrativt er de mer profesjonelle når det gjelder byutvikling. De har byantikvar og plan- og byggesaksavdeling som aktivt bidrar i planlegging av sentrum, og de er flinke med planer – og flinke til å holde seg til planene når de først er vedtatt. I Fredrikstad ville de opprinnelige planene for Grønland Brygge på åtte etasjer neppe ha blitt godtatt i nærheten av Gamlebyen eller Domkirken, men derimot trolig ved Værste.

Les også: Halden må vokse mer  

Halden sentrum trenger flere leiligheter, gjerne av høy kvalitet. Imidlertid tror jeg at både ordfører og redaktør er for optimistiske når de tror at det er dette som skal redde byen. I Fredrikstad er det gjort en undersøkelse for å se hvem som har flyttet inn i fire nyoppførte sentrumskomplekser. De fant at gjennomsnittsalderen var henholdsvis 60, 65, 70 og 71 år. De som flytter inn er altså pensjonister.

Pensjonistinnvandringen til Halden er allerede stor. Mange selger hus og leilighet i Oslo-området og flytter til vakre Halden – og får penger til overs. Disse innvandrerne er en berikelse for kommunens foreningsliv, men ikke for kommunens økonomi. Vi trenger unge og ambisiøse innflyttere, og de vil i liten grad flytte inn i nye blokker. Noen bedrifter har tydeligvis ønske om høykvalitets leiligheter for pendlere – men heller ikke disse vil redde byen.

Les også: Det er mulig å både bevare og utvikle  

Manglende utbygging i Halden er snarere et symptom. Moss og Indre Østfold er blitt en del av Oslos forstadsområde, og også Fredrikstad og Sarpsborg nyter godt av kortere avstand til hovedstaden. Dessuten utgjør de større arbeidsmarkeder i seg selv, og det gjør det tryggere å etablere seg i disse kommunene. I Halden havner vi lett i bakevja. Det blir ikke bedre av en regjering som stadig vedtar nye reformer. Hvor mange haldensere vil orke å pendle til det nye fylkeshuset i Sandvika?  Den nye tingretten bør ligge i Halden, for her har vi fengsel og grenseovergang, men sterke krefter arbeider for at også tingretten skal ligge mer «sentralt». Statlige høykompetanse-arbeidsplasser er viktige, og det er vanskelig å overvurdere hvor mye Atomen og høyskolen har betydd for utviklingen av Halden-samfunnet.

Skal Halden vokste, trenger vi arbeidsplasser. Vi må legge til rette for både offentlige og private investeringer. Selvsagt skal vi også legge til rette for boligutbygging i sentrum, men vi gjør byen og oss selv en bjørnetjeneste om vi tillater en hemningsløs blokkutbygging i den historiske bykjernen. Halden har kvaliteter som det er verdt å ta vare på!

Kommentarer til denne saken