Arrangementet er gratis. Det er bare å møte opp.

Gode debatter

Både kultursjef Knut Olav Brekklund Sæves og Eva Denis, som leder Halden kulturråd, håper på gode debatter i dette KOK-arrangementet.

KOK står for Kultur og Kommunikasjon, konversasjon, kreativitet, kulminering, kontraster og veldig mange andre ord på K. Det handler om å utvikle Halden som kulturby, om å skape vekst og livskvalitet, og fremme deltakelse, talent og glød.

Målet at KOK skal være en god samlingsplass der de som kommer skal få økt innsikt, ha anledning til å ytre seg, og at man skal oppleve noe. Det er også en plass hvor det kan komme en nyhet eller to.

Kulturarenaene

Denne gangen er det Halden Arbeiderblad ved journalist Gunnar Paulsen som holder i kulturdebatten.

Det første temaet er: «Hvordan fungerer samarbeidet mellom kulturarenaene i Halden?» I panelet sitter blant andre Espen Holtan, Linda Elise Haug og Emil Stang Lund.

Det andre temaet: «Livet etter Allsangen. Hva må Halden gjøre for å lykkes med å fylle tomrommet fra 30.000 besøkende?» Panelsamtale med Emilie Slangsvold, Trond Lie og David John Smith.

Her blir det også flere musikalske innslag fra Norma.

Møteplass

– Vi håper folk blir med og lager en møteplass der det skal være rom for å ytre seg, sier Denis og Brekklund Sæves.

Arrangementet er gratis og åpent for alle og starter klokken 1900 i Brygga kultursal.