Budsjettforhandlingene mellom Ap/Sp regjeringen og SV er nå i gang. Det kan bli svært avgjørende for hvorvidt Halden kommune får et større handlingsrom eller ikke.

Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett gir Halden 9 millioner kroner mer enn Kommunedirektørens utkast til budsjett for 2022 men er langt fra tilstrekkelig ! Forslag til kommunebudsjett for 2022 har nemlig udekkede behov i alle sektorer og Rødt Halden mener det er en reell underdekning på over 50 millioner kroner.

Eksempler på behov som ikke blir dekket i Kommunedirektørens forslag er ;

  • Gjennomføring av forsøksprosjekter med heltidsstillinger i helsesektoren
  • Manglende bemanning til drift av barnevernreformen som trer i kraft fra nyttår Ingen sikring av Eva krisesenter i Halden
  • Inndragning av 1 million til ungdomsklubben Domino
  • Stor underdekning i hjemmesykepleien

I tillegg mener Rødt Halden at det er for lite midler til forebyggede tiltak for barn og unge.

Til sammen mangler Kommunedirektøren ca. 35 millioner kroner for å dekke opp helt nødvendige tiltak i alle sektorer. Og dette kommer i tillegg til innsparinger på ca. 15 mill. i oppvekst/ skolesektoren.

Det er sjølsagt fullt mulig å omprioritere midler i et budsjett på over 2,6 milliarder kr. Vi mener for eksempel at det ikke er akseptabelt at det avsettes 20 mill.kr til fond (sparing) når vi ser det skrikende behovet i skole/barnehager og helse. Kommunen har allerede spart over 155 millioner på fond og har et mål om å ha 235 millioner « på bok « i 2025.

Halden kommune vil likevel være avhengig av økte overføringer fra Staten gjennom budsjettforhandlingene dersom vi skal sikre en forsvarlig hverdag for både brukere og ansatte i Halden kommune!

Linn E Andersen, kommunestyregruppa til Rødt

Jan-Tore Harlyng, Kommunestyregruppa til Rødt

Jan-Erik Andersen, leder Rødt Halden.