Gå til sidens hovedinnhold

Vi føler at vi er blitt holdt for narr

FRITT ORD

Det var positivt at Halden kommune tidlig i 2021 utlyste konsesjoner for avlastningstjenester til familier med behov på grunn av familiemedlemmer med funksjonsnedsettelser. NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) i Halden og Aremark mottok konsesjonsgrunnlaget med stor glede da det stod i klartekst at nå skulle det bli reelt brukervalg for de enkelte til å velge hvor de skulle få tjenestene. Det er hele grunnlaget og formålet med konsesjonsutlysningen at brukere skal kunne velge.

Det er så avgjørende at familier skal kunne velge tjenestetilbyder/sted ut i fra sine behov idet det finnes ulikt innhold, organisering og fysiske forhold som kan passe den enkelte.

Like viktig er det at den som skal på avlastningsstedet trives og ønsker å dra til stedet. Uten det så sier det seg selv at avlastningen ikke er god for de omsorgspersoner som trenger avlastning. Derfor er sted, personer og innhold helt avgjørende.

Flere familier i Halden har i årevis måttet kjempe for å få et avlastningstilbud de kunne benytte. Derfor var gleden stor da det ble kjent at det nå skulle bli reelt brukervalg i Halden kommune fra 1.april 2021. Det er forøvrig ganske vanlig for folk flest innen helse- og sosialtjenester med brukervalg og stor brukermedvirkning.

NFU i Halden og Aremark organiserer flertallet av innbyggere med utviklingshemming, deres pårørende og andre interesserte, men har i en årrekke savnet brukermedvirkning på de fleste områder i Halden kommune. Gode tjenester må være å lytte og ta hensyn til brukeres behov.

Men, det var nok en aprilsnarr at kommunen skulle innføre reelt brukervalg fra 1.april 2021, som jo var intensjonen i konsesjonsutlysningen. Vår forening forhørte oss med direktør for helse og mestring, Veronica Aam, om når brukere skulle bli informert og få dette brukervalg. Til vår, og mange familiers store skuffelse fikk vi skriftlig tilbakemelding om at det ikke var slik. Det skal fortsatt være slik at Halden kommune skal bestemme hvor avlastningen skal finne sted. Altså intet reelt brukervalg. Så da er det mange som fortsatt må kjempe en stadig kamp for å få noe avlastning, slik at familien kan få en bedre situasjon. Dette er uverdig.

Vi føler at både vi som brukerorganisasjon, mange familier og sikkert også tjenestetilbydere har blitt holdt for narr. Vi håper byens ansvarlige politikere tar tak – og retter opp i dette!

Kommentarer til denne saken