Takk til alle som deltok fra Amcarklubben, fra Vognalliansen, fra Halden Carclub, Øyvind Strøm som sto for musikken, Ballongbilen med musikk og alle andre med entusiastkjøretøy av alle slag.

Takk til de av russen som hang med også!

Takk til Politiet, 17. mai komiteen og Halden kommune ved Kommunelege, Britt i parkeringsenheten og Egil i Brannvesenet som godkjente og gjorde dette mulig å gjennomføre!

Takk til alle blide og glade mennesker som sto og satt langsmed kjøreruta med flagg og hurrarop! Store som små!

Takk til alle som slapp oss fram i trafikken selv om de ikke hadde trengt å gjøre det! Det ble litt ventetid av det!

Vi fikk til noe her alle sammen! Denne feiringen av Grunnloven vil huskes av flere grunner og vi gjorde dette sammen! Takk!