Ja, vi er rett og slett lei av å måtte sitte i vinduskarmen eller stå midt på gårdstunet for å få tilstrekkelig dekning. Har du betalt regninger i mobilbanken i 20 minus og nordavind?

På bygda bor det mange moderne kvinner som forstår og ser viktigheten av digitale løsninger, men det må legges opp slik at vi alle kan ta dem i bruk. Fremtidens næringsliv, skolegang og velferdstjenester forutsetter nettkapasitet langt utover regjeringens forslag. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sin dekningsrapport om bredbånd for 2020 viser at det er store forskjeller mellom by og land. 96 prosent i tettbygde strøk har tilgang på høyhastighetsbånd med fiber, mens bare 56 prosent av husstandene i distriktene med spredt bosetting har samme tilbud. Er det greit? Skal vi på bygda bare finne oss i det?!

Kjære politiker i Halden og i Aremark, hvilke tanker har ditt parti rundt dette? Hva konkret har dere tenkt å gjøre med det? Er det ikke viktig å opprettholde bosetting i distriktene og utjevne de store forskjellene mellom by og land med tanke på dekningsgraden av høyhastighetsbredbånd?

La oss som trives på landet få lov til å bo på bygda og ikke la oss sitte igjen på sidesporet til den store digitaliseringen landet vårt har lagt opp til.

Godt valg!