Jeg kan forsikre innbyggere og velgere i Halden om at Halden Frp ikke er i oppløsning selv om kommunestyregruppen har valgt å gå til det skrittet å melde seg ut av partiet.

Lokallagsstyret til Halden Frp fungerer utmerket, og vi er i full gang med forberedelsene inn imot valgkampen.

Politikken til Fremskrittspartiet står fast, og er faktisk forbedret med det nye programmet vedtatt av partiets landsmøte i helgen. Våre medlemmer og velgere trenger altså ikke være redde for at hverken ideologien eller politikken er i forandring.

I Fremskrittspartiet – som i alle andre partier – er man nødt til å justere programmet underveis. Noe er gjennomført og kan av den grunn tas ut av programmet, og en kontinuerlig utvikling av teknologi og nye løsninger gjør at enkelte tidligere vedtak trenger en justering. Det betyr ikke at Fremskrittspartiets ideologi og verdigrunnlag er endret, det beviser bare at vi er løsningsorienterte og evner å tenke nytt i en verden som stadig er i endring.

Fremskrittspartiet fikk store gjennomslag da vi satt i regjering. Jeg kan nevne fjerning av arveavgiften, avkortning av pensjon til gifte og samboende, tidenes satsning på samferdsel samt etablering av «Nye Veier», og ikke minst reduksjon av skatter og avgifter i størrelsesorden 25 milliarder.

Man bør merke seg at de største gjennomslagene fikk Fremskrittspartiet før Venstre og KrF ble en del av regjeringssamarbeidet. I politikken – som ellers i livet – så er det kjøttvekten som rår, og man må inngå kompromisser for å komme til enighet. Etter hvert ble disse kompromissene så dårlige, og gav Fremskrittspartiet så lite gjennomslag, at vi ikke fant det hensiktsmessig å bli sittende i regjering.

At noen av våre medlemmer og tillitsvalgte av den grunn velger å forlate partiet er noe de selv må stå til ansvar for. Når man stiller til valg som folkevalgt, og gir velgerne et løfte om å drive politikk på grunnlag av vårt program, så mener jeg at det er et løfte de bør holde. Hverken jeg eller lokallagsstyret i Halden Frp kan stå til ansvar for de valg som våre tidligere medlemmer av bystyregruppen har tatt, men vi har forståelse for at noen kanskje føler seg sviktet og det beklager vi på det sterkeste.

Som lokallagsleder i Halden Frp så lover jeg å gjøre alt jeg kan for å bygge opp igjen den tilliten som jeg mener Halden FrP fortjener, og jeg har et utrolig flott og dyktig lokallagsstyre med meg i dette arbeidet.

Med nypusset partiprogram, nyvalgt partileder, og en spennende valgkamp foran oss så tror jeg alle forutsetninger ligger til rette for en spennende sommer, og jeg ser frem til å møte dere på stands i valgkampen – la oss håpe at det blir åpning for det.

Avslutningsvis vil jeg understreke at alle som overveier å bli medlem i Fremskrittspartiet er hjertelig velkommen til oss, og jeg kan berolige alle med at det har aldri vært bedre stemning i lokallaget.