Vern Os og Rødsberg - og klimaet!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

FRITT ORD Os skole, fra 1914, er et meget bevaringsverdig kulturbygg. Det vedtok kommunestyret i sentrumsplanen i 2017, hvor bygningen er angitt med høy verneverdi. Året etterpå vedtar de samme politikerne rivning av skolen, uten at bygningen har blitt nedgradert i mellomtiden. Dessuten er skolen fortsatt fullt brukbar. Å rive en bygning, som kommunestyret selv har vedtatt har høy verneverdig ett år tidligere, virker ubegripelig! Ikke bare har skolen høy verneverdig, men den er også fullt brukbar, når den blir restaurert.

En rivning er også en hån mot klimakrisen. Skolestreiken for klimaet er et ungdomsopprør rettet mot dagens politikere, som hverken tar klimakrisen på alvor eller gjør noe med den. Unødvendig rivning av skolen og bygging av en ny skole medfører et stort forbruk av ressurser og et betydelig utslipp av klimagasser ved produksjon av materialer og bygningsdeler, transport og bygging! Det er nettopp en slik sløsing av ressurser og unødvendig utslipp av klimagasser som elevene streiker mot med slagord som: «Bruk hode, vi har bare en klode!»

Dette gjelder også Rødsberg ungdomsskole. Den fungerer også utmerket ifølge lærerne, som ikke ønsker noen forandring. Hvorfor flytte på den og bygge ny skole da? Det vil også medføre betydelige utslipp av klimagasser og unødvendig sløsing med ressurser!

Rødsberg skole er også et kulturbygg med høy bevaringsverdig, medtatt i sentrumsplanen fra 2017. «Halden offentlige høyre almenskole» er dessuten et viktig minne om «Fredrikshalds mur-arkitektur.» Det vil være en arkitektonisk tragedie og helligbrøde å bygge om denne skolen til en boligblokk. Bygningen er en kulturperle og et eksempel på en flott skolebygning fra 1887. Det er derfor som skole, bygningen må restaureres og bevares!

Både Os og Rødsberg er skolebygninger med høy bevaringsfaktor. Det er utrolig viktig at ungdommen lærer å ta vare på vår kulturarv, ettersom noen av dem sikkert blir politikere en gang i framtida!

Vern av disse bygningene vil også gi en betydelig klimagevinst, noe som er veldig viktig for elevene som streiker for å bli hørt og tatt hensyn til!

Bevaring av Os og Rødsberg skoler vil medføre at elevene på de to skolene fortsatt får mye større utearealer til lek og aktivitet. Det er også veldig viktig i oppveksten. Helsedirektoratet anbefaler at elevene får 50 m2 uteareal, mens prosjektet med nybyggene betyr at elevene får drøyt 10 m2 hver! Det er en brøkdel av anbefalt areal!

Den økonomiske gevinsten ved bevaringen av skolene er mange hundre millioner kroner. Det er penger som kan brukes til bedre formål.

Den 13. mars sier ordfører Thor Edquist til HA: Jeg var opprinnelig for å bevare Os skole, men må bøye meg for flertallet i kommunestyret. Nei, du må ikke bøye deg for flertallet, når du mener noe annet herr ordfører.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.