Står skolen i fare for å skape forvirring og usikkerhet fremfor trygghet på egen identitet? Flere lærebøker på barneskolen formidler iallfall en radikal kjønnsideologi. Kjønn blir her gjort til noe man nærmest kan velge selv. Det handler mer om følelser og egne tanker enn faktisk biologi.

Selv om det alltid har vært enkeltpersoner som føler det vanskelig å kjenne seg hjemme i stereotype kjønnsuttrykk, er det langt fra slike unntakstilfeller til generelt å gjøre kjønn til et personlig valg. Det gir iallfall ikke tiåringer trygghet på seg selv når de kan lese at «Kjønnsidentiteten din er din egen tanke om hvem du er». Det styrker heller ikke deres egen identitet når de får til oppgave å teste ut eget kjønn.

Vet foreldrene egentlig hva som står i mange av grunnskolens lærebøker? Hva synes så foreldrene om dette? Vi har ikke undersøkt undervisningsmateriellet som faktisk brukes i skolene i Halden, men eksemplene over er hentet fra lærebøker som brukes i en del skoler. KrF vil derfor følge med på hva elevene i Halden faktisk får lære om disse emnene og på hvilke trinn dette gjøres.

I skolens opplæring er det viktig at elevene får kunnskap om menneskers ulikheter, også når det gjelder syn på kjønn og samliv. Men dette må gjøres ut fra elevenes alder og modenhet. Samtidig må det være en forskjell mellom orientering og kunnskap og en bevisst påvirkning for å endre holdninger. KrF reagerer derfor imot forsøk på å fremstille fysisk kjønn som noe som er tilfeldig og valgfritt.

De senere årene har flere interessegrupper fått innpass på skoler med mulighet for direkte og indirekte påvirkning med sine synspunkter. Skolen bør imidlertid selv ivareta det pedagogiske opplegget, også når det gjelder kjønn og samliv. En slik undervisning bør være faktabasert og ivareta det som Opplæringsloven understreker at «Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar».

Gode familier er viktige byggeklosser for et godt samfunn. I samarbeid med hjemmet skal så barnehage og skole gi trygge barn som vokser opp til å bli trygge voksne. En god skole skapes ikke bare gjennom en faglig tyngde, men også gjennom formidling av gode holdninger og et positivt verdisyn. Dette ønsker KrF skal prege også skolen i Halden.