Gå til sidens hovedinnhold

Verdens mest integrerte region?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med alle 4 statsministrene til stede på Island, vedtok Nordisk Råd for nøyaktig 2 år siden i dag, 20.8., at deres visjon skulle være

«Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region. Samarbeidet i Nordisk ministerråd skal tjene dette formålet»

En flott visjon for verdens kanskje 4 fremste demokratier. Og Nordisk Råds generalsekretær, Paula Lehtomaki, følger opp med å si: « Det er veldig viktig for oss å styrke det nordiske sivilsamfunnets stemme i det nordiske samarbeidet for å gjøre arbeidet vårt enda mer åpent, transparent og relevant».

Fagre ord, men hvem sørger for at det nordiske sivilsamfunnets stemme blir hørt også i Norge ?

Mellom Sverige, Danmark og Finland, (ja i nær sagt hele Europa), kan man nå bevege seg fritt, slik det bør være i en region som har som mål å bli verdens mest integrerte.

I Norge, derimot, er militær- og politioppbudet like enormt som køene de skaper. Også ressursbruken er enorm. Bare på den gamle Svinesundsbroen er det nå 7-syv- vakter fra hjemmevernet og politiet. 7 mann, selv om det her bare kjører faste grensependlere med alle papirer i orden.

Nå er det få i Norge som blir syke eller dør. Det ser ut til at vi allerede har glemt at før covid-19 så døde det i snitt 900 personer av vanlig influensa i Norge, hvert år. Nå er det vel nesten ingen. Antall sykehusinnleggelser går iflg. Aftenposten i dag, sterkt ned, og de bør fremover bli mer interessante enn antall smittede.

Siden flertallet er ferdig vaksinerte i Norden, og for å kunne jobbe for den visjonen Norge har vært med på å vedta for Nordisk Råd, har jeg følgende forslag til ny rutine på Svinesund:

Fjern kontrollen på nye Svinesund og la E6 være åpen for fullvaksinerte og grensependlere.

Ta stikkprøver, slik anlegget er bygget for. Alt har jo vært basert på tillit, og da bør man også ha tillit til at bare vaksinerte kjører her. Hvis ikke vanker det en saftig bot ved at det foretas regelmessige kontroller.

De som ikke er vaksinerte, og som nå blir færre og færre, kan da bruke den gamle Svinesundbroen, inntil 1 uke etter at 2. sprøyte er satt. Da rykker de frem i køen til den nye broen.

På den måten slipper Norge å stå frem som det eneste landet i Europa med synlige militær- og politistyrker på grensen. Og flere og flere vil kunne bevege seg fritt, uten å måtte stå i timelange køer, hver gang de skal hjem fra hytta eller har besøkt familie og venner i Sverige.

Det svensk-norske grensesamarbeidet, som over 10-år ble utviklet, ja, også med egne skatteregler, for å gjøre grensekommunene til en bo- og arbeidsregion, har blitt revet ned på under 1,5 år.

Nå er det på tide å forsøke å rette på skadene.

Og det kan vi få til ved å begynne med å jobbe for å etterleve et kun 2-to-år gammelt vedtak om en flott visjon for Norden: «Norden skal bli verdens mest integrerte og bærekraftige region».

Kommentarer til denne saken