Markedssjef i Berg Sparebank, Anette Henning, kom med 30.000 kroner til dugnadsgjengen i Gimle IF.

- Vi bevilget pengene fordi vi synes den jobben som gjøres på Venås kommer almenheten til gode. Når dugandsgjenen på Venås rydder og ordner løyper som folk kan bruke, er det positivt for alle som bruker marka, sier Henning.

Gjengen teller mellom 15 og 20 mann og møtes en gang i uka. Da jobbes det med vedlikehold av løypene rundt Venåshytta og vedlager som skal varme opp hytta når turgåerne kommer.