Gå til sidens hovedinnhold

VELKOMMEN TIL VIRKELIGHETEN

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det ser ut til å komme som en overraskelse for flere i det politiske miljøet at det er vanskelig for den administrative ledelsen å greie og løse sine oppgaver med de budsjett rammer som kommunestyret har vedtatt for 2019. Det er fra rådmann i flere måneder gjennom sin økonomirapportering til politisk nivå understreket at så er tilfelle. Pensjonistpartiet har skrevet mange innlegg i HA om at det som her var ved budsjettbehandlingen for 2019 ikke ville være tilstrekkelig og problemene ville før eller siden komme. 

Det er for 2019 avsatt i det vedtatte budsjettet til undervisning og oppvekst 658 millioner kroner og til helse og omsorg 644 millioner kroner. Dette er tilnærmet det samme som var rådmannens forslag til budsjett. Så til selve kjernen i saken. Det er stort sett fra både høyre og venstresiden i kommunestyret avsatt på fond mellom 30 til 40 millioner i 2019 som slik vi oppfatter det for klargjøring for kjempeprosjektet på Os. Det rammer nå skolen med full tyngde slik vi ser det. Pensjonistpartiet satte kun av ca. 9 millioner på fond.  Rådmann fikk i kommunestyret i sak PS 2019/23, «Rebevilgning-Investeringsbudsjett» fullmakt til å ta opp lån på tilsammen 623,4 millioner slik at Budsjettskjema 2 B -Investering da får en samlet låneramme på 980 millioner for 2019.

Hva nå?

Den 6. juni skal formannskapet behandle økonomiplan for 2020-2023. Rådmannens forslag er at det for 2020 skal bevilges ca. 657 millioner kroner til undervisning og oppvekst og ca. 653 millioner kroner til helse og omsorg (veksten i budsjettet til helse og omsorg dekker her de 8 nye plassene på Bergheim). Videre så foreslår rådmannen utifra tidligere politiske vedtak, at det også skal avsettes i de nærmeste 4 årene  ca. 40-45 millioner på fond som tilsammen som blir ca. 160 millioner. Hvis det som det er forslag om blir vedtatt så vil både skolene og eldreomsorgen få mindre økonomiske midlertilmdrift enn det dem gjør idag når lønns og prisstigning  på 2,5 til 3% ikke blir kompensert. Med andre ord, nå melder den politiske virkligheten seg både for året 2019 og de neste 4 årene seg. Det kan ikke bli investert over 1000  millioner i det som omtales som "sentrum nord" uten at det går ut over de helt sentrale oppgavene i kommunen. Renter og avdrag vil være det som kommunen her får nok å gjøre med i tiden som kommer.

Kommentarer til denne saken