To år med pandemi er over og bygdeungdommen og resten av den norske befolkning begynner sakte, men sikkert å reise.

Ikke bare flytrafikken har økt betydelig den siste tiden, men også trafikken på veiene. Med den økte veitrafikken har også ulykkene langs veiene økt betydelig. Året 2022 ser ut til å bli den verste med tanke på trafikkulykker på mange år.

Det har til nå vært flere dødsulykker på veiene i Østfold og denne trenden kan ikke fortsette.

NBU’s tema for årets aksjonsuke er trafikksikkerhet. Ikke minst trafikksikkerhet på bygda. Det har dessverre vist seg at majoriteten av trafikkulykkene forekommer på landeveier. Det er trist men sant. God trafikksikkerhet er en sammensatt problemstilling. Det må tas store tak i flere av lagene i samfunnet.

Et godt sted å begynne er veiene våre. I Østfold BU mener vi at myndighetene må sørge for at veiene våre oppfyller de tekniske krav som trengs for å ferdes sikkert i trafikken. I områder med økt trafikk av traktorer og landbruksredskap burde veistandarden heves ytterligere, spesielt hvor det også er et høyt trykk med vanlig trafikk.

I tiden vi lever i nå har teknologien og spesielt mobiltelefonene blitt altoppslukende, dessverre også for mange når de er ute og kjører på veiene. I altfor stor grad har mobilbruk bak rattet og alvorlige ulykker en sammenheng. Blikket vekk fra veien i bare noen få sekunder kan få fatale konsekvenser. Som sjåfør er det alltid viktig å være årvåken og oppmerksom i trafikken.

Enten du kjører bil, traktor eller lastebil.

Vi ØBU-ere er gode på fest og sosiale arrangementer, og nå etter at pandemien er over har lokallagene allerede rukket å arrangere store og artige fester og arrangementer. Kjøring i alkohol eller ruspåvirket tilstand er ulovlig og farlig i trafikken. Er man i tvil om promillen dagen derpå etter en god BU-fest, la bilen stå og vent til du er helt sikker på at du er helt edru før du setter deg bak rattet.

Det er en fryd og en glede at samfunnet har åpnet opp og at vi BU-ere endelig kan samles på møter, tevlinger og fest. For å komme oss dit må vi på en eller måte ut i trafikken og da gjelder det å kjøre etter forholdene, holde fartsgrensene, bruke bilbeltet, kjøre rusfri og ha blikket på veien.

Kjør pent!

Styret i Berg Bygdeungdomslag