I HA- 15/3 presenterer Gruppeleder i Halden SV, Fridtjof Dahlen, en artikkel med ovennevnte tittel. For det første: Det er strengt tatt ikke «veien videre» det dreier seg om. Det er dagen i dag det er store mangler ved:

Veien er der: Barnas rettigheter til læring er der, mens kommunens ansvar for denne oppgaven, å hjelpe barna med læringsvansker, synes å ha hengt seg opp i noe som dessverre ofte viser seg å være en kombinasjon av dårlig organisering og upresis plassering av ansvar.

Dermed kommer alle disse «dyktige ledere og høyt kvalifiserte ansatte» som Dahlen refererer til, i et tomrom, som vi nå ser konsekvensene av: Elevene får ikke den systematiske opplæring de har rett til, og etter utallige innlegg i HA fra mange direkte involverte, er det innlysende at vi her har et lederansvar som nå ikke blir ivaretatt.

Så hvor henger bjella? Faglig: på kommunedirektøren og Politisk: ordføreren?

Rette vedkommende (og han/hun finnes!) må nå bringe orden i denne uverdige situasjonen!