Gå til sidens hovedinnhold

Veien videre etter kommunevalget september 2019

Artikkelen er over 1 år gammel

– Det er nødvendig med en gjennomgang av de store pågående prosjektene, og man må se på hva som må tas med i en utvidet vurdering, mener Per Kristian Dahl i Pensjonistpartiet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter kommunevalget i september har det vært en meget aktiv periode i det politiske miljøet i Halden kommune. Det ble etablert et nytt politisk flertall som innenfor flere områder har framført ovenfor innbyggerne at det vil bli en ny politisk kurs. De rødgrønne partiene som består av Ap, Sp, SV, MDG, Rødt og Venstre har på grunnlag av en samarbeidsavtale fastlagt den nye politiske kursen i kommunen. Det er blitt vedtatt et budsjett for kommunen for 2020 som administrasjonen nå skal arbeide etter. Det er ikke minst startet et arbeid for det som skal skje på tomten på Os hva gjelder den videre skoleutbyggingen. Gamle urealistiske planer er nå helt borte i den sammenheng.

Det historiske Halden vil nå bli ivaretatt ved at blant annet den gamle skolen ikke skal rives. Det er avklart at det heller ikke blir noen svømmehall på St. Joseph-tomten. Tilbakekjøp av Fayegården i parken gjennomføres ikke. Halden kommune inngår avtale med Halden Kommunale Pensjonskasse om å kjøpe seg ut av eksisterende leiekontrakt. Samtidig sløyfes avsatt investeringskostnad på cirka 24 millioner kroner i investeringsbudsjettet i den anledning. Etablering av museet må derfor finne en annen løsning enn det som tidligere var forutsatt.

Hva som skal skje med kinoer, bibliotek og alt annet i storsenteret som i dag er regulert til forretninger og boliger, er også en sak som må avklares. På mange måter så er det nå nye politiske «øyne» som skal se på de forholdene som her er nevnt vedrørende «Områdeløft nord».

Fra Pensjonistpartiets side synes vi dette er meget bra. Vi er ikke imot at det skal skje en utvikling i både sentrumsnære områder og i resten av vår kommune, men til hvilken økonomisk pris er viktig for oss å få avklart.

PROFIL: Per Kristian Dahl

Gruppeleder Pensjonistpartiet Halden

Pensjonistpartiet har hele tiden vært for at det bygges 1 til 7-skole på Os-tomten. Det er det plass til, og det trengs for de barna som er knyttet til denne skolen.

Når det gjelder den videre prosessen i skolesammenheng, så må det da uten opphold foretas en skikkelig gjennomgang av skolene Hjortsberg, Strupe, Berg, Låby og Gimle som trenger både at det foretas investeringer og tilførsler av løpende driftsmidler. Det er en realitet som stort sett ingen politiske partier til nå har villet forholde seg til. Blir det som det var tenkt – investert over 1250 millioner kroner som vedtatt økonomiplan la opp til – vil det ikke på mange år bli penger til det som her er nevnt.

Det andre som heller ikke er kommet godt nok fram, er at det ikke blir noen flere sykehjemsplasser i kommunen. Det er på Bergheim bo- og omsorgssenter kommet 96 plasser som nå etter hvert må fylles opp. Det hjelper lite når det ved Karrestad, Bergheim sykehjem (eldre bebyggelse) og Halden Sykehus er lagt ned det samme antallet plasser som er tilført gjennom nye bygg. Det er greit at det bygges nytt, men når det ikke blir flere plasser av dette, så holder det ikke. Det er kontinuerlig ventetid på sykehjemsplass i Halden kommune.

Kommunen har heller ikke avsatt penger nok til dem som har omsorg for sine nærmeste, «omsorgslønn» som burde være i samsvar med det som helsedirektoratet har ment den skal være. Her mangler det cirka 0,9 millioner kroner i budsjettet.

Det vil heller ikke lenger være noe legekontor i Tistedalen for de 1300 personene som har den tjenesten der i dag. Sentralisering til sentrum av denne tjenesten er vi i Pensjonistpartiet helt imot. I Samarbeidsavtalen står det følgende: Sitat «Distriktene i kommunen skal styrkes, og det skal legges til rette for å opprettholde gode tilbud til de som bor utenfor den sentrale bykjerne». Sitat slutt. Det er det som er lovet? Eller er lovnaden fra cirka 2 måneder tilbake allerede glemt?

Kommentarer til denne saken