Den historiske bakgrunnen

Berby-området er rikt på det meste - fra et flott bygningsmiljø og vakker natur til fornminner og minner et husmannsplasser og granittindustri.

Jens M. Golden som kjøpte Berby i 1890, begynte i granittindustrien i 1899. Imidlertid hadde det vært stenindustri på Berby med andre firmaer siden 1878. Harald Bakke skriver i "Id Herred" (1915) at det kun ble produsert gatesten og kantsten med en årlig produksjon på 4000 tonn. Det var sysselsatt rundt 50 mann, og det var ingen andre mekaniske hjelpemidler enn en skinnebane, en bremsebane der en skinnegående vogn med sten ble sendt ned mot Iddefjorden, trakk en tom vogn opp. Dette var "den saakaldte stenrenne" -fra Stenbudalskollen og ned til Iddefjorden. Bremsebanen ble da anlagt før Harald Bakke skrev sin bok som ble utgitt i 1915.

Ned bratthenget fra Stenbudalskollen til fjorden ligger det mye rester etter skinnebanen. Historielaget søkte naturvernmyndighetene om å få rydde den traséen slik at den kunne være en opplevelse for turfolket. Historielaget fikk blankt avslag – ingen trær eller busker skulle hogges!

Ryddegruppas engasjement

På Stenbudalskollen ser vi tydelige rester etter stenindustrien. Men det er ikke bare stenbrudd som forteller om virksomheten. Her står det også igjen en STALL.

For å frakte gatestenen eller kantstenen fram til stenrenna trengte de hester. Som vanlig i Iddefjordsfjella, ble det anlagt enkle veier for slik transport. Stallen på Stenbudalskollen har plass for to hester. Den er oppført av reisverk med enkel utvendig panel, har vindu over døra og plåttak.

Stallen trenger nå vedlikehold, og selv om dette ligger innenfor grensa til naturvernområdet, har vi tillatelse til å vedlikeholde eksisterende bygninger. Skal stallen fortsatt ha et liv er nå tida inne for å aksjonere. Idd og Enningdalen Historielag har derfor inngått en avtale med eieren av Berby, Jens Golden, om å utføre et vedlikehold av stallen.

Men det er ikke bare, bare å få materialer - bordkledning og nytt plåttak, opp på Stenbudalskollen - en bratt stigning på ca. 130 høydemeter.

Helikoptertransport

Hva gjør man da? Gjør som vestlendingene bestiller helikoptertransport!! En ny barriere i Idd og Enningdalen Historielags historie brytes! Hvem sier at et historielag bare er tilbakeskuende?? Her er det snakk om å ta teknologien til hjelp. Men å leie et helikopter er dyrt – for et historielag. Da er igjen Sparebank1stiftelsen Halden redningen. Takket være en generøs bevilgning fra stiftelsen ble prosjektet fullfinansiert – både helikoptertransporten og utgifter til materialer.

Onsdag 30. november var dagen. Helikopteret var bestilt. De tre løftene var beregnet å ta ca. en halv time, men det var både flytid tur-retur fra Kjeller og forberedelser på stedet. Materialene var pakker klare og lå på jordet ved plassen Fisketangen nord for Berby gård.

Dagen startet med forsinkelser da flysikten ikke var god på Kjeller. Men omsider kom meldingen om at helikopteret var på vei. Og etter en stund hørte vi det kom over Iddefjorden, fløy en runde for å orientere seg i området.

Firmaet Helitransport stilte med en «lugn svenske» som ga oss en gjennomkjøring av sikkerhetsregler og hvordan løftene skulle foregå. Og så var det bare å starte opp. Første løftet gikk og forsvant over mot Stenbudalskollen. Slipplassen var funnet, men hva skjedde? Etter å ha ligget over Stallen en kort stund kom helikopteret i retur – med lasten. Hva var galt, måtte transporten utsettes. Nei da, stroppen var bare for kort – eller trærne for høye. Dette skulle ordne seg trøstet piloten. Som sagt så gjort. Stroppen ble forlenget, og vipps så var tre transporter gjort på en liten stund! Og alle kunne puste lettet ut.

Mannskapet på Stallen pakket inn materialer slik at de skal ligge tørt over vinteren. De hadde også funnet et alternativt droppsted – hvis det ikke gikk å slippe lastene ved stallen. Nå ble vi spart for mye bæring!

En vellykket operasjon, og ny erfaring for Ryddgruppa. En stor takk til alle som bidro!

Ett nytt turmål vil i løpet av første halvår 2023 bli ferdigstilt. Et nytt turmål for de som liker litt motstand på veien - kort vei til Sverige og vakker utsikt mot Iddefjorden.